Onze vingerafdrukken zijn gered. Voorlopig toch …

Het ziet er naar uit dat er voorlopig geen vingerafdrukken op onze identiteitskaart komen. Volgens Het Belang van Limburg komt de maatregel er niet vanaf april, zoals eerst aangekondigd, maar pas ten vroegste in juni. Het nieuws werd bevestigd door de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en volgens de VRT wordt het misschien zelfs september of oktober. Een concrete nieuwe datum is er voorlopig nog niet.

De officiële reden voor de  vertraging is dat de regering in lopende zaken is gegaan; de achterstand heeft volgens de woordvoerder “niets met drukkingsgroepen te maken”, Toch kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat die laatste toch een duidelijke rol gespeeld hebben. De stap naar het Grondwettelijk Hof om de maatregel te laten vernietigen, heeft alleszins al de druk opgevoerd. Ook de studie van COSIC, die brandhout maakte van de maatregel, legde nog eens pijnlijk bloot dat de maatregel niet alleen onnodig en disproportioneel, maar ook nog eens bijzonder risicovol is. En dan was er nog de Gegevensbeschermingsautoriteit die eerder al een negatief advies had uitgebracht. Of zijn we dan te positief voor deze regering als we denken dat al die elementen de politici toch op zijn minst aan het denken hebben gezet?

Wat er ook van zij, het uitstel is voorlopig goed nieuws. Het doet vooral vermoeden dat zelfs deze regering gemerkt heeft dat de wet op de vingerafdrukken met haken en ogen aan mekaar hangt. Iets waar ook Matthias Dobbelaere-Welvaert in een tweet fijntjes op wijst.

Maar uitstel is voorlopig nog geen afstel. De woordvoerder van minister De Crem wijst er echter op dat het uitstel niet betekent dat de beslissing wordt teruggedraaid. Het blijft dus cruciaal dat de druk op de regering en op politici verder wordt opgevoerd. We moeten blijven duidelijk maken dat vingerafdrukken op onze identiteitskaart niet thuis horen in een democratie. En dat betekent dat uitstel van de maatregel wel degelijk afstel moet worden. Die onzin moet gewoon geschrapt worden.

Meer