Onderzoek naar camerabewaking in 120 steden levert opmerkelijke resultaten op

Comparitech deed een onderzoek naar het aantal bewakingscamera’s in 120 steden. Daaruit blijkt dat 8 van de 10 steden met het meest camera’s per inwoner zich in China bevinden. Als de trend zich daar verder zet, zal er naar verwachting in China tegen 2022 één bewakingscamera per twee inwoners hangen of staan. London en Atlanta zijn de enige niet-Chinese steden in de top 10. Het onderzoek bevestigt bovendien nog maar eens dat er geen verband is tussen het aantal camera’s en dalende misdaadcijfers.

Laat ons beginnen met de laatste bevinding in het rijtje. Topargument voor het installeren van bewakingscamera’s is steeds weer het voorkomen van misdrijven en het bevorderen van de veiligheid. Comparitech vergeleek daarom het aantal bewakingscamera’s met cijfers over misdaad en veiligheid in die steden. Opmerkelijk, maar niet verwonderlijk, is dat uit die vergelijking blijkt dat er nauwelijks een verband is te vinden tussen een stijgend aantal camera’s en een dalend misdaadcijfer. Dat verband is er evenmin tussen een stijgend aantal camera’s en een stijgend veiligheidsgevoel.

“For both indices, the correlation was weak (r = 0.168, r = -0.168, n = 120). A higher number of cameras just barely correlates with a higher safety index and lower crime index.”

Met andere woorden, meer camera’s betekent niet dat het aantal misdrijven daalt, noch dat mensen zich veiliger voelen. Dat hoeft niet te verwonderen. De bevindingen van Comparitech bevestigen eigenlijk gewoon wat uit vroegere onderzoeken ook telkens weer bleek. Namelijk dat er geen verband te vinden is tussen het aantal camera’s en de misdaadcijfers.

China

Een andere vaststelling van Comparitech is dat 8 van de 10 steden met het hoogste aantal bewakingscamera’s zich in China situeren. Ook dat hoeft niet te verwonderen. De laatste jaren heeft de Chinese overheid in razendsnel tempo massaal camera’s geïnstalleerd, iets wat ze in de nabije toekomst zeker zal blijven doen. De schattingen lopen op dat gebied nogal uiteen, maar volgens sommige zou dat zelfs kunnen betekenen dat er binnen een paar jaar zowat één camera per twee Chinezen in het land zou hangen of staan. Om maar één voorbeeld te geven, de stad Shenzhen plant voor de volgende jaren 16.680.000 camera’s, een toename met maar liefst 1.145 procent in vergelijking met het huidige cijfer van 1.929.600 camera’s.

Camera’s worden in China bovendien zowat standaard voorzien van software voor gezichtsherkenning. De beelden daarvan worden onder meer gebruikt in het kader van het beruchte sociaal kredietsysteem en resulteren dikwijls in het inperken van de individuele bewegingsvrijheid. Als iemand bijvoorbeeld over te weinig sociaal krediet beschikt, kan hij of zij de toegang tot een deel van het openbaar vervoer ontzegd worden. Om die regels te handhaven, worden camera’s met gezichtsherkenning ingezet in stations en op het openbaar vervoer zelf.

Ook in Europa

Niet alleen in China maar ook in de rest van de wereld blijft het aantal bewakingscamera’s in snel tempo groeien. De twee steden in de top 10 die niet in China gelegen zijn, zijn London (op plaats 6) en Atlanta (10). De Britse hoofdstad beschikt over 627.707 camera’s voor 9.176.530 inwoners. Dat is maar liefst 68 camera’s per 1.000 inwoners. Kijken we verder naar Europa, dan krijgen we verderop in de ranglijst Berlijn (plaats 19 met 11 camera’s per 1000 inwoners), Warschau (7,85 camera’s per 1000 inwoners), Wenen (7,38 per 1000) en Istanbul 7,15 per 1000).

Brussel vinden we terug op de 54ste plek in de ranglijst. In de Belgische hoofdstad word je gefilmd door 3.185 bewakingscamera’s. Omgerekend is dat 1,53 camera’s per 1000 inwoners. De Nederlandse hoofdstad Amsterdam staat pas op plaats 102, met slechts 203 camera’s, wat neerkomt op 0,18 per duizend inwoners.

Voor alle duidelijkheid, het gaat over publieke camera’s die beheerd worden door overheid en/of politie. Het aantal camera’s in de publieke en de semi-publieke ruimte is in werkelijkheid een veelvoud van de cijfers die Comparitech verzamelde.