Onderzoek rond camerabewaking

Er zijn reeds verschillende onderzoeken uitgevoerd naar zin en onzin van camerabewaking. In mei 2017 verzamelde Philipp Wotschel voor Digitalcourage een heleboel wetenschappelijke studies, op zoek naar een antwoord op de vraag of camerabewaking werkt. Zijn  conclusie: bewakingscamera’s hebben niet het effect waarvoor ze bedoeld zijn. Met andere woorden: de veiligheid bevorderen, doen ze niet.

Twee andere analyses verdienen speciale aandacht.

  • Effects of Closed Circuit Television Surveillance on Crime – een meta-analyse van 44 studies die camerabewaking evalueerden. Het rapport deed in de Engelse pers nogal wat stof opwaaien omdat het er geen doekjes om wond dat camerabewaking nauwelijks effect heeft op de criminaliteit. [pdf – mei 2009]
  • No CCTV Interim Report – De Engelse actiegroep “No CCTV” schreef een rapport naar aanleiding van de installatie van bewakingscamera’s in Cowley Road, Londen. Ze zetten daarin nog eens uitgebreid de onzin van camerabewaking in de verf. [pdf – november 2007]

Onderzoek van Big Brother Watch (voor de situatie in Groot-Brittannië):

  • The price of privacy – camerabewaking heeft lokale overheden de afgelopen vier jaar een slordige 640 miljoen euro gekost. Big Brother Watch telde meer dan 51.600 bewakingscamera’s die door lokale autoriteiten beheerd worden – download het volledige rapport in pdf [februari 2012]

België

  • 2013 — Het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid (KATHO) voerde in opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken het onderzoek ‘Cameratoezicht in de openbare ruimte, een kwantitatieve analyse’ uit. Uit deze eerste Belgische effectenstudie blijkt dat camerabewaking amper effect heeft op het aantal misdrijven. Opvallend: in de straten rond een plaats waar camera’s staan, vonden de onderzoekers zelfs dat het aantal misdrijven toeneemt.
    De resultaten van het onderzoek verschenen bij Maklu in de reeks Politiestudies: Cameratoezicht in de openbare ruimte. Ook wie weg is, is gezien? Een uitgebreide samenvatting kan je downloaden in pdf: Nederlands of Frans.
  • Onderzoeker Vincent Francis voerde in 2013 voor de UCL een onderzoek uit naar het gebruik van bewakingscamera’s door de NMBS. Lees hier onze post over het onderzoek. Een bondige samenvatting van het onderzoek kan je hier downloaden (Frans, pdf). Meer detail vind je hier, hier en hier (pdf).

Meer rapporten