Nederlands tankopslagbedrijf wil werknemers en bezoekers overal volgen

Het Nederlandse tankopslagbedrijf Vopak gaat volgend jaar in een fabriekslocatie in Nederland een volgsysteem testen dat elke stap van werknemers én bezoekers via elektronische pasjes en sensoren continu volgt. Het bedrijf zal niet alleen kunnen zien waar mensen lopen, maar ook of ze liggen of staan, op welke hoogte ze zich bevinden en of ze een werkvergunning hebben. Vopak telt in België 500 werknemers, maar wil niet zeggen of het systeem ook hier wordt ingevoerd.

Vopak gebruikt “veiligheid” als argument voor deze track & trace en “vanzelfsprekend zullen privacy en de regelgeving deel uitmaken van de test”. Tegelijk gaat het om de tot nu toe meest extreme vorm van personeelsmonitoring die in Nederland wordt toegepast. Werknemers hebben volgens de ondernemingsraad dan ook veel vragen over het volgsysteem, de bestaande functies ervan en de toekomstige mogelijkheden. Zo komt er volgens Vopak nog een update waardoor de pasjes ook geluid kunnen opnemen. De ondernemingsraad zelf heeft al zijn bedenkingen geuit over het voorgenomen gebruik van de nieuwe technologie. “Als het gaat om veiligheid, hebben we geen probleem. Maar de privacy ligt heel gevoelig. Waar loopt iemand, zit-ie op de wc? Wat gaat het bedrijf doen met die data?”

In De Tijd formuleert ook Anouk Focquet van advocatenbureau Contrast haar bedenkingen. “Het klinkt alsof het bedrijf op vlak van privacy heel ver gaat. Een beetje big brother toch. Voor zulke systemen is er één gouden regel: de maatregel mag niet verder gaan dan wat je als bedrijf strikt noodzakelijk acht. Dan blijft nog de vraag of het belang van het bedrijf te zwaar doorweegt op het privacyrecht van de werknemer op de werkvloer. De maatregel moet proportioneel blijven in functie van het te bereiken doel. Dat is een erg moeilijke oefening.”

Lees meer bij De Tijd en bij ORnet.nl