Politie ontkent aanwending van Clearview AI

We schreven eerder al dat op een gelekte lijst van gebruikers van de Clearview software voor gezichtsherkenning ook ‘Belgische diensten’ staan, naast 25 andere landen en een serie privébedrijven. Volgens een bericht in De Standaard hebben de federale politie en het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) in een reactie laten weten dat de Belgische politie geen gebruik maakt van de gezichtsherkenningssoftware van Clearview AI. We geven het mee voor wat het waard is. De lijst die Buzzfeed kon inzien, gaat immers niet alleen over gebruik door officiële instanties maar ook over contacten en testversies. Die contacten zijn er wel degelijk geweest, maar dat kan even goed met bijvoorbeeld een politiecommissaris of geïnteresseerde politieagenten zijn die de software mochten uitproberen. Wat het uiteraard niet minder verontrustend maakt, want via dit soort contacten probeert Clearview blijkbaar sluipenderwijs bij officiële diensten binnen te geraken.

Volgens Frank Schuermans van het COC zou het gebruik van die software door politiediensten ingaan tegen de Belgische en de Europese ­privacyregelgeving, maar hij zegt geen weet te hebben van het hanteren van Clearview AI door de Belgische politie. Ook de federale politie zelf heeft formeel ontkend dat ze gebruik maakt van de software. Schuermans voegt er wel aan toe dat hij niet kan uitsluiten dat een individuele ­politieambtenaar de software of een proefversie ervan heeft gebruikt. ‘Ook dat zou problematisch zijn’, vindt hij.

Bron : De Standaard