Is ook België klant bij leverancier van spyware Circles?

Circles, een bedrijf dat landen tools levert om telefoons af te luisteren, heeft zeer waarschijnlijk ook België op zijn klantenlijst staan. Dat is te lezen bij datanews. Met die tools kunnen gesprekken, berichten en de locatie van het toestel onderschept worden. Hoe het afluisteren precies in zijn werk gaat, kan je bij datanews lezen. Circles is een dochteronderneming van het Israëlische spywarebedrijf NSO dat zich dikwijls op het randje (of zelfs over het randje) begeeft van wat legaal toegelaten is.

Citizen Lab pakte uit met een lijst van de locaties van klanten van Circles. Het gaat om IP-adressen van een 25-tal landen , waaronder dus ook België. Omdat Circles zelf zegt alleen maar aan overheden te verkopen, zou dit betekenen dat ook de Belgische overheid klant is en mogelijk Circles gebruikt om bepaalde telefoons af te luisteren.

België

Datanews spitte het verhaal verder uit en ontdekte dat de twee Belgische ip-adressen toebehoren aan een klant bij Telenet en een klant van Proximus, maar dat de echte identiteit van de organisatie achter de IP-adressen gemaskeerd is. Dit hoeft niet per definitie te leiden naar een Belgische veiligheidsdienst, maar de manier waarop dit gebeurt is wel gelijkaardig met de manier waarop politie- en veiligheidsdiensten werken.

Een andere mogelijke piste is dat de organisatie die achter de ip-adressen schuil gaat weliswaar in België gevestigd is, maar daarom niet Belgisch is. Het kan dat de ‘Belgische’ klant van Circles bijvoorbeeld gezocht moet worden bij internationale instellingen als de Navo of bij een buitenlandse mogendheid met een ambassade in België (datanews verwijst in dat verband naar Canada en Australië). Dat laatste sluit aan bij de naam die Brussel reeds langer heeft als een ‘spionnennest’. Onder meer door de aanwezigheid van NAVO en EU zijn in de Belgische hoofdstad ondertussen meer buitenlandse geheime diensten actief dan tijdens de Koude Oorlog.

Niet de eerste keer

Datanews wijst er verder op dat het niet de eerste keer is dat België wordt genoemd bij dit soort praktijken.

In 2015 publiceerde Wikileaks een lijst met servers die werden gebruikt voor spionagepraktijken via het Italiaanse bedrijf Hacking Team. Die kwamen aan het licht nadat Hacking Team zelf werd gehackt. De documenten toonden toen aan dat er ook vanuit België een infrastructuur werd opgezet voor dergelijke onderschepping.

Begin dit jaar lekte een klantenlijst uit van Clearview AI, een start-up die gezichtsherkenning aanbiedt met een database van drie miljard foto’s die van het internet zijn geschraapt. Daaruit bleek dat Belgische politiekorpsen de software hebben gekocht of hebben geprobeerd (via een trial account).

Meer lezen: