Meer havenbedrijven gaan werken met biometrische toegangscontrole

Meer havenbedrijven zullen in de nabije toekomst gebruik mogen maken van een kaart met vingerafdruk of van gezichtsherkenning om de toegang tot hun terreinen te controleren. Dat gebeurde in veel gevallen nog met een gewone badge of toegangscode, maar daar werd soms misbruik van gemaakt. In het kader van de strijd tegen (drugs)criminaliteit werd daarom besloten over te stappen naar biometrische toegangssystemen.

Het Antwerpse bedrijf Alfapass en het Gentse technologiebedrijf NineID kregen een erkenning van de minister van Justitie en Noordzee Paul Van Tigchelt (Open VLD) om een beveiligingssysteem met respectievelijk vingerafdruk of gezichtsherkenning verder te ontwikkelen en aan te bieden aan havenbedrijven. De wettelijke basis werd voorzien in de wet maritieme beveiliging die sinds 1 januari 2023 van kracht is. Deze wet voorziet onder meer in een betere perimeterbeveiliging met meer en beter hekwerk, camera’s en nu ook het gebruik van biometrische gegevens voor o.a. toegangscontrole. Dat laatste is mogelijk gemaakt door een regelgevend kader uit voor die biometrische beveiliging.

Het is de eerste Belgische wet rond de verwerking van biometrische gegevens. Deze bepaalt welke bedrijven biometrische gegevens mogen gebruiken en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Zo mogen biometrische gegevens (vingerafdruk, gezichtsscan, …) bijvoorbeeld nooit centraal of ongecodeerd opgeslagen worden, om te vermijden dat een hacker die informatie zou kunnen stelen.