Rijksregisternummer wordt verplicht voor fiscaal voordeel bij giften

Om fiscaal voordeel te halen uit een gift, moeten goede doelen voortaan ook het rijksregisternummer van de schenker op het fiscaal attest vermelden. Organisaties vrezen extra werklast, minder giften en een verhoogd risico op dataverlies en noemen de maatregel “wereldvreemd”, “zeker omdat het in twee derde van de gevallen nu al goed loopt”.

De nieuwe regel zal sowieso een grotere werklast met zich meebrengen- zeker voor grote organisaties die voor elke gift de schenker moeten contacteren en de gegevens administratief moeten verwerken. Maar evenzeer een heikel punt is dat de verenigingen er zelf op moeten toezien dat de gegevens veilig bewaard worden, conform de GDPR-regels. De Liga voor Mensenrechten noemt dat een grote verantwoordelijkheid, met de nodige risico’s. “Wat als er bijvoorbeeld een datalek is? Onlangs werd Limburg.net (een website van de provincie Limburg, red.) gehackt. Als een overheid, die toch meer middelen heeft dan een kleine vereniging, al geen veilige bewaring van gegevens kan garanderen, hoe moeten wij dat dan doen?” Tegelijk gaat het om erg gevoelige gegevens. “Elk nationaal nummer is uniek. Als die informatie in verkeerde handen valt, krijg je het risico op identiteitsfraude.” De Liga vreest ook dat sommige schenkers zullen afhaken omdat wie op zijn privacy staat, niet zomaar zijn rijksregisternummer zal willen toevertrouwen aan goede doelen.

Na overleg met de vertegenwoordigers van de sector eind februari dit jaar, besliste de FOD Financiën om voor giften in 2024 het nationaal nummer nog geen absolute vereiste te maken. Vertegenwoordigers van de sector willen de maatregel aan het einde van het jaar opnieuw evalueren en hopen dat de FOD tegen dan de regel wil herbekijken. Zij vragen dat de schenker op zijn minst een keuze moet krijgen, door bijvoorbeeld zelf het fiscaal attest te kunnen indienen.