Tag: rijksregisternummer

Rijksregisternummer wordt verplicht voor fiscaal voordeel bij giften

Om fiscaal voordeel te halen uit een gift, moeten goede doelen voortaan ook het rijksregisternummer van de schenker op het fiscaal attest vermelden. Organisaties vrezen extra werklast, minder giften en een...

Datalek bij FOD Financiën

De FOD Financiën heeft een van haar databanken offline gehaald nadat bleek dat het mogelijk was het rijksregisternummer te achterhalen van iedereen die erin geregistreerd staat. Het gaat om het register...