Coronacrisis

What you need to know about contact tracing apps and privacy

   "We must do what we can to control the spread of the virus while still protecting our fundamental human rights. " Het security...

Liga voor Mensenrechten: “We moeten het virus tracken, niet de burgers”

De Liga voor Mensenrechten en de Ligue des droits humains richten zich in een open brief tot de Kamer. Het koninklijk besluit dat de...

Contactonderzoek, een inbreuk op uw privacy?

"Wij willen allemaal zo graag geloven in een privacy­bestendige manier om mogelijke corona­besmettingen in kaart te brengen, dat we de ogen dreigen te sluiten...

Why COVID-19 is a Crisis for Digital Rights

The COVID-19 pandemic has triggered an equally urgent digital rights crisis. New measures being hurried in to curb the spread of the virus, from “biosurveillance”...

Liga voor de Mensenrechten bezorgd over ‘contact tracing’

"Niemand weet welke data er in de databank verzameld worden, hoe die opgeslagen worden, of met welke andere databanken ze mogelijk gekoppeld worden." -...

Israel’s coronavirus surveillance is an example for others – of what not to do

The Israeli intelligence services have been tracking Covid-19 patients for contact tracing. As the High Court condemned the measure, what can the rest of...

Call centers et application de tracing anti-corona : la peste ou le choléra ?

La Ligue des droits humains, la Liga voor Mensenrechten et la Fédération internationale pour les droits humains sont préoccupées par le système de recherche...

Voor Gegevensbeschermingsautoriteit zijn noodzaak en proportionaliteit corona-app niet aangetoond

Opsporingsapplicaties en COVID-19 databanken: voor de GBA moeten de voorontwerpen van koninklijke besluit worden herzien De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is met spoed geraadpleegd om advies uit...

Toute réflexion sur le traçage numérique nécessite un débat démocratique et le respect des droits fondamentaux

La Ligue des droits humains était entendue ce 28 avril 2020 en Commission économie de la Chambre des représentants au sujet du développement potentiel...

Recente artikels