ACTA

ACTA info en actua onder meer via La Quadrature du Net
(voor alles wat je wil weten – in english / en français),
via NURPA (pour la Belgique – en français)
of via Bits of Freedom (voor nederlandstalige info).

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) is een verdrag dat de afgelopen twee jaar is onderhandeld door grote industriële machtsblokken, waaronder de Verenigde Staten, Europa en Japan. Het verdrag gaat over de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrecht. In gewoon Nederlands: het verdrag is er oorspronkelijk op gericht om een bedrijf zoals Nike, nepartikelen zoals nep-Nikes bij de grens in beslag te kunnen laten nemen. Maar het verdrag gaat helaas veel verder. Kort samengevat:

 • ACTA is achter gesloten deuren en dus op ondemocratische wijze tot stand gekomen.
 • ACTA heeft grote gevolgen voor internetvrijheid.
 • ACTA is een rem op innovatie.
 • ACTA staat in de weg van een urgente modernisering van het auteursrecht.

Conclusie: minstens 4 goeie redenen voor elke burger om luidkeels te protesteren en voor het Europees Parlement om het voorstel af te schieten.

De tijdlijn:

 • 4 juli 2012: D-Day – het Europees Parlement stemt over ACTA
 • 21 juni 2012: INTA (commissie internationale handel van het EP) stemt tegen ACTA
 • 9 juni 2012: Europese manifestaties tegen ACTA – ook in Brussel (info via blogfacebook en twitter)
 • 4 juni 2012: DEVE (commissie ontwikkelingssamenwerking van het EP) stemt tegen ACTA
 • 31 mei 2012: ITRE (commissie industrie, onderzoek en energie) stemt tegen ACTA
 • 31 mei 2012: JURI (commissie juridische zaken van het EP stemt tegen ACTA
 • 31 mei 2012: LIBE (commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het EP) stemt tegen ACTA
 • 30 april 2012: ACTA: Open brief aan de Belgische Parlementariërs (30 april 2012, pdf). Ondertekend door NURPA, Liga voor Mensenrechten, Ligue des droits de l’Homme en datapanik.org. Lees hier ook het persbericht.
 • Klik hier voor de uitgebreide tijdlijn

Meer:

Nog een paar tips: