Biometrie op school

September 2013: Uit een rondvraag van De Morgen blijkt dat er in België tientallen scholen zijn die hun leerlingen registreren via vingerafdrukken. Lees hier verder.

Big Brother Awards 2013

Vingerafdrukken op school was één van de genomineerden voor de Big Brother Awards 2013.

Polemiek 2007

In 2007 was het thema “vingerafdrukken op school” onderwerp van een parlementaire vraag. Aanleiding was de Luikse school Marie-Josée die begonnen wqs met het registreren van de vingerafdrukken van haar leerlingen aan de schoolpoort. Naar eigen zeggen om de lokalen te beveiligen, het spijbelgedrag te controleren en inbraken te vermijden.
De Privacycommissie noemde de maatregel disproportioneel en Fapeo, de oudervereniging van het Waalse gemeenschapsonderwijs, vreesde een veiligheidsopbod tussen de scholen.

  •  Lees het artikel hier in de Standaard (pdf, 02/02/2013)
  • De parlementaire vraag (06/02/2007) werd in het Waals Parlement gesteld door Michel de La Motte aan Waals minister van onderwijs Marie Arena.

In het buitenland

  • 02/01/2014 – Big Brother Watch publiceert een rapport waaruit blijkt dat in de periode 2012-2013 scholen de vingerafdrukken van meer dan een miljoen leerlingen hebben afgenomen. Lees meer in Biometrics in Schools.