Weet wat er je (letterlijk) boven het hoofd hangt!
Hieronder vind je informatie over camerabewaking en een overzicht van cameralocaties in Brussel. Voor de meest recente informatie scroll je naar beneden. Het overzicht is hoogst onvolledig, dus alle aanvullingen zijn welkom. Ben je op zoek naar een andere gemeente in het Vlaams Gewest, dan je hier terecht.

Algemeen

 • In 2008 schetste het Brussels Gewest een toekomst waarbij het aantal bewakingscamera’s waarover de politie kan beschikken tegen 2012 opgetrokken wordt van een 300-tal naar ongeveer 650. De spectaculairste toename is die van 94 naar 308 camera’s in de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene. Heel wat drukke (winkel)wijken zullen bijkomende camera’s krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld de Gulden Vlieslaan en de Louizalaan, de Dansaertstraat, de wijk rond de Naamsepoort en de Koninginnengalerij. Ook druk bezochte toeristische attracties, zoals de Grote Markt en het standbeeld van Manneke Pis, staan op de lijst van plaatsen waar nieuwe camera’s komen. Daarnaast staan ook potentiële doelwitten van betogers zoals de neutrale zone rond het parlement, de Europese instanties, de ambassade van de Verenigde Staten en het Navo-hoofdkwartier op het lijstje. Per zone bekeken zien de toekomstplannen er als volgt uit: in Brussel/Elsene stijgt het aantal bewakingscamera’s van 94 naar 308 in de zone Brussel West van 99 naar 133 in de zone Brussel Zuid van 76 naar 137 in de zone Montgomery van 15 naar 20 in de zone Brussel Oost van 6 naar 20 in de zone Brussel Noord wacht men de resultaten van een studie af alvorens te bepalen hoeveel camera’s aan de 17 bestaande zullen worden toegevoegd
 • 02/11/2011 – De politie van Brussel krijgt permanent toegang tot de privébewakingscamera’s die in de winkels van de Nieuwstraat hangen. Politie bekijkt winkelcamera’s Nieuwstraat
 • 05/08/2011 – Journalist Christophe Degreef liet zich voor Brussel Deze Week filmen door de Brusselse camera’s en trok daarna naar Big Brother om alle beelden die gemaakt werden, op te vragen. Met opmerkelijk resultaat. Camerabewaking getest: Ook u mag kijken
 • 17/04/2012: De privacycommissie heeft weet van 2.116 zogenaamde ‘gesloten’ plaatsen in het gewest waar camera’s hangen. Dat zijn gesloten ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek, zoals bijvoorbeeld grootwarenhuizen, bankloketten, musea, dokterspraktijken, maar ook metrostations en voertuigen van het openbaar vervoer. De cijfers gaan alleen over het aantal plaatsen; op een plaats kunnen twee, twintig of tweehonderd camera’s hangen. Zo zijn bijvoorbeeld de 79 metro- en premetrostations bemand met in totaal meer dan 1.300 camera’s. En daarnaast zijn er ook nog camera’s beheerd door de gemeenten in de straten. U wordt op 2.116 plaatsen gefilmd
 • 25/04/2013 – Vincent De Wolf (MR-burgemeester van Etterbeek) vraagt één centraal systeem waarin alle camera’s in Brussel zijn geïnventariseerd en alle beelden kunnen worden opgevraagd. Niet alleen die van de officiële camera’s. Ook camera’s die in winkels of aan huizen hangen moeten mee in het systeem. (bron)
 • 28/03/2014 – Het Brussels Gewest kondigt een centraal platform aan waarin de beelden van meer dan 3.100 bewakingscamera’s gecentraliseerd worden. Het nieuwe systeem zal beelden bundelen die camera’s van de brandweer, de haven en Brussel Mobiliteit maken. Daarvan zullen de zes Brusselse politiezones gebruik kunnen maken.De MIVB behoudt haar eigen systeem, maar zal haar camerabeelden wel delen met het gewestelijke platform. Het nieuwe platform kost in totaal 6 miljoen euro en moet tegen 2016 operationeel zijn.
 • 09/03/2015 – In de loop van 2015 komen er in de gemeenten van het Brussels Gewest 300 nieuwe bewakingscamera’s bij. Dat zal het totaal op 997 officiële camera’s brengen.
 • 14/07/2015 – Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest start met een platform voor videobewaking. De politiezone West zal als eerste beelden leveren, de MIVB en overige politiezones volgen later. 3.120 camera’s zullen er tegen 2018 opgenomen worden in de ‘gewestelijke videobewaking’. Dat platform zal het mogelijk maken dat beelden van in de stad bekeken én gedeeld worden door de politiediensten of door een stedelijk crisiscentrum. Ook gegevens van Mobib-kaarten van MIVB-gebruikers kunnen aan het platform worden toegevoegd. Politie krijgt live toegang tot 3.000 bewakingscamera’s Eengemaakt videoplatform voor politiezones: ‘Live beelden van betoging leiden tot betere interventie’
 • 08/03/2021 – Tegen eind juni zal de MIVB de camera’s aan de controlepoortjes upgraden met een nieuw algoritme dat zwartrijders detecteert die met andere mensen door de poortjes glippen. De beelden die gemaakt zullen worden, kunnen live bekeken worden door de bevoegde diensten. Zij kunnen op hun beurt een dispatching-team aansturen.
 • 07/11/2022 – Vanaf eind november gaan tien ANPR-camera’s controleren op het naleven van de regels van het Good Move-circulatieplan in de Brusselse Vijfhoek. De camera’s zijn geplaatst tussen de Keizerslaan en de Kapellestraat, tussen de Onderrichtsstraat en de Drukpersstraat, tussen de Leuvenseweg en de Wetstraat, aan de Jonkersstraat, tussen de Joseph Stevensstraat en de Cellebroersstraat, tussen de Zespenningenstraat en het Fontainasplein, tussen de parking van het Sint-Janshospitaal en de Kruidtuinlaan, in de Sleutelstraat, tussen de Sint-Kristoffelsstraat en de Arteveldestraat en aan het Oud Korenhuis.

Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene

Brussel-Stad, Laken, Haren, Neder-Over-Heembeek, Elsene
De politiezone beschikt sedert midden oktober 2021 over 231 bodycams.

 • 18/02/2009 – Er komen extra camera’s in de belangrijkste winkelstraten van Laken, onder meer in de Maria-Christinastraat, op het Bockstaelplein en het Willemplein.
 • 11/09/2009 – Burgemeester Freddy Thielemans lanceert het ‘Cameraplan 2010-2012′ dat voorziet in 235 nieuwe bewakingscamera’s, naast de 120 camera’s die de zone op dat moment al telt. Kostenplaatje wordt geraamd op 8 miljoen euro. De nieuwe camera’s moeten het verkeer in de gaten houden, zorgen voor omkadering bij manifestaties en operaties op het terrein, maar zijn ook bestemd voor controle in zogenaamde criminele haarden en wijken met prostitutie. Concreet gaat het om verkeersknooppunten, op assen waar regelmatig manifestaties plaatsvinden, culturele en toeristische plaatsen en in de buurt van bedrijven. Dixit burgemeester Thielemans: “Maar we willen niet op Londen lijken.”
 • Maart 2011: 50 bewakingscamera’s in de omgeving van het Sint-Pietersziekenhuis, het OCMW van Brussel en het Jules Bordetinstituut (Marollenbuurt).
 • Februari 2012 – in Elsene onder meer 2 camera’s op het Flageyplein, 1 aan de Yourcenarlaan en 2 op het Kasteleinsplein.
 • 22/02/2012 – Dit jaar gaat de eerste fase van start van het cameraplan-Brussel-Elsene. In het volledige plan staan onder meer 51 camera’s gepland in Elsene. In de eerste fase zijn dat er vijf, waarvan 2 op het Flageyplein, 1 aan de Yourcenarlaan en 2 op het Kasteleinsplein. In een tweede fase komen er dan op de rest van het Elsense grondgebied camera’s bij; waar is nog niet duidelijk. De eerste fase omvat ook bijna 60 camera’s op het grondgebied van Brussel-stad. In een derde fase komen er ook camera’s in Laken.
 • En verder camera’s in het zwembad van Neder-Over-Heembeek
 • 17/11/2017 – David Weytsman (MR), kersvers Brussels schepen voor Stedelijke herwaardering en Burgerparticipatie, gaat tegen eind 2018 nog 100 nieuwe bewakingscamera’s installeren op het grondgebied van de stad. Volgens de politicus moeten er in totaal ook 10.000 camera’s komen in het ganse gewest. Dat zegt hij in de krant La Capitale.Op dit moment zijn er 300 camera’s in Brussel stad, en dat aantal gaat flink naar omhoog. Brussels burgemeester Philippe Close (PS) zei ook nog aan BRUZZ dat de Stad Brussel mee stapt in het gewestelijk cameraplatform. Dat was tot nog toe niet het geval. Nog in La Capitale zegt Weytsman ook: “Londen telt om en bij de 500.000 camera’s. Daar hebben ze een evolutie in het gedrag van de mensen gezien.” Wat hij met daarmee bedoelt, blijft een mysterie.
 • 25/01/2018 – De Stad Brussel investeert 97.000 euro in de aankoop van ‘slimme’ straatverlichting voor de voetgangerszone. In totaal zullen er 22 nieuwe lampen worden geplaatst, waarop ook bewakingscamera’s kunnen worden geplaatst. Concreet zullen 8 lantaarnpalen geïnstalleerd worden tussen de Grétry- en de Bisschopsstraat. De 14 anderen krijgen een plek tussen de Verversstraat en het Fontainasplein. Bovenop deze 22 exemplaren, bestelde het schepencollege er nog eens 89 extra voor elders in de stad. De kostprijs daarvan bedraagt zo’n 320.000 euro.
 • 05/03/2018 – Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene krijgt er de komende twee jaar 100 bewakingscamera’s bij.
 • 10/09/2019 – Brussel-Stad zal de 470 bewakingscamera’s die de politie op zijn grondgebied beheert in beeld brengen. Er komt een kadaster, omdat – dixit burgemeester Close – “de Brusselaar moet kunnen weten waar de bewakingscamera’s hangen.”

Politiezone Brussel Zuid

Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis
De politiezone start eind 2021 een ’testfase’ met bodycams en heeft daarvoor 41 exemplaren besteld.

 • 11/01/2005 – De gemeente Vorst kondigt de plaatsing van acht bewakingscamera’s aan.
 • 13/06/2006 – Sint-Gillis neemt 10 nieuwe camera’s in gebruik: op het Sint-Gillis Voorplein, op de hoek van de Munthof- en de Overwinningsstraat, aan de uitgang van metro Horta, in de Fonsnylaan en op het Betlehem- en Moricharplein.
 • Absurdistan: in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2006 werden in Anderlecht de verkiezingsborden van de lijst Anderl’2007 onder camerabewaking geplaatst. Volgens lijsttrekker Walter Vandenbossche (CD&V) werden de verkiezingsborden permanent beklad. [link]
 • 2011 – 76 camera’s geplaatst + 64 gepland.
 • 05/04/2011 – De politiezone Brussel-Zuid heeft sinds het begin van deze maand een nieuw beveiligingssysteem voor juweliers, apothekers en krantenwinkels. Nieuw aan het systeem is dat de camera’s in handelszaken in verbinding staan met politiecommissariaten.
 • 19/09/2012 – De Lijn belooft bewakingscamera’s aan het busstation aan Brussel-Zuid.
 • 22/11/2012 – De politiezone Brussel-Zuid wil tegen 2014 liefst 108 nieuwe intelligente camera’s plaatsen in Anderlecht. Ze komen op strategische plaatsen, zoals langs het kanaal, in de buurt van het Vanden Stockstadion, het Zuidstation, de metrostations en op de belangrijkste toegangswegen. Het gaat om 35 vaste camera’s en 78 koepelcamera’s die 360 graden kunnen draaien. Ze zullen ook bijvoorbeeld nummerplaten kunnen identificeren of abnormale bewegingen registreren. Het hele kostenplaatje bedraagt 1,6 miljoen euro voor de plaatsing en 1,25 miljoen euro voor het onderhoud gedurende tien jaar. Als deze toestellen geïnstalleerd zijn, beschikt de Politiezone over zo’n tweehonderd camera’s (ook nog Sint-Gillis en Vorst).
 • En verder: 7 camera’s in het gemeentelijk zwembad van Sint-Gillis
 • Extra bewakingscamera’s in Brussel: ‘Onnodig’ vs. ‘handig hulpmiddel’
 • 24/12/2020 – De gemeente Vorst neemt vanaf midden januari 2021 zes camera’s in gebruik om mensen die zwerfvuil achterlaten op heterdaad te kunnen betrappen. De camera’s worden gehuurd en ze worden beheerd door een externe onderneming.
 • 05/07/2019 – Anderlecht heeft 23 nieuwe bewakingscamera’s aangekocht, die in augustus worden geplaatst. De gemeente wil ze inzetten tegen sluikstorters en rondslingerend zwerfvuil. De camera’s filmen niet constant, maar treden in werking bij verdachte bewegingen. De beelden worden dan onmiddellijk doorgestuurd naar een medewerker van de gemeente. De 23 camera’s zijn een aanvulling op de acht camera’s die de gemeente al enkele maanden heeft.

Politiezone Brussel West

Ganshoren, Jette, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Jans-Molenbeek
De politiezone beschikt sedert eind 2021 over 121 bodycams.

 • 28/03/2009 – Sint-Agatha-Berchem installeert 7 nieuwe bewakingscamera’s: naast het gemeentehuis, het sportcentrum (Hunderenveld), de garages van de Cité Moderne, in de Kerkstraat, Zavelput, Hof te Overbeke en op het Dokter Schweitzerplein. In een tweede fase komen daar nog camera’s bij op het Kerkplein en het Oscar Ruelensplein en aan het busstation Hunderenveld. Ook de volgende jaren zullen er nog bewakingscamera’s bijkomen bij het treinstation en bij het kruispunt Hubert Blauwetstraat/Gentsesteenweg; later ook nog bij het kruispunt Zelliksesteenweg/Gentsesteenweg en bij de Van Zandestraat/rotonde Basilieklaan.
 • 21/09/2010 – De gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de politiezone West gaan de bewakingcamera’s in de gemeente gebruiken om sluikstorters op te sporen en andere vuilnisinbreuken te bekeuren. Het gaat om 70 vaste camera’s.
 • 2010 – Jette beschikt over 16 camera’s
 • 28/10/2013 – De gemeente Molenbeek zet 1,8 miljoen euro opzij voor de aanschaf van tientallen nieuwe bewakingscamera’s.  Het bestaande netwerk wordt uitgebreid tot 120 draadloze toestellen die bepaalde situaties kunnen herkennen. De gemeente Molenbeek beschikt vandaag over een netwerk van 67 camera’s, maar nogal wat van die oudere toestellen werken niet. – bron: Brussel Deze Week
 • 27/01/2015 – De gemeente Molenbeek kondigt aan dat ze tegen de lente 120 bewakingscamera’s gaan plaatsen, waarvan 40 zogenaamde intelligente camera’s. Ze vervangen de huidige 60 camera’s. Bij de 120 zitten er ook vijf mobiele camera’s, die worden ingezet in de strijd tegen sluikstorten. De gemeente investeert 1,25 miljoen euro in de aankoop en de plaatsing van de camera’s. Het Gewest geeft daarbovenop 350.000 euro subsidies, omdat het om een zogenaamd pilootproject gaat. – bron: Brussel Deze Week

Politiezone Brussel Noord

Evere, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node
De politiezone beëindigt eind 2021 de testfase met bodycams en bestelt 80 exemplaren.

 • 9/12/2004 – De gemeenteraad beslist om aan het Emile Max-instituut, het Fernand Blum-atheneum en School nummer 8 aan het Gaucheretplein bewakingscamera’s aan de schoolpoorten te hangen. Volgens schepen Mohammed Lahlali (PS) is het niet de bedoeling om de leerlingen te bespieden. “We willen het de conciërge makkelijker maken om de schoolpoort te openen als er iemand aanbelt.” Euh?
 • 25/03/2010 – Politiezone Noord kondigt 130 bijkomende bewakingscamera’s aan. Totale kostprijs : 6 miljoen euro. Schaarbeek krijgt 70 toestellen, Sint-Joost 40 en Evere 20. De toestellen komen bovenop de 16 camera’s waarover de zone al beschikt. De camera’s zullen in de loop van 2011 en 2012 geplaatst worden.
 • 19/07/2012 – Politiezone Noord installeert eerste intelligente camera’s In een eerste fase (juli 2012) worden een tiental intelligente camera’s geïnstalleerd in de drie gemeenten. De volgende maanden komen daar nog eens zo veel bij. Tegen eind 2013 moeten er 127 vaste en twee mobiele camera’s zijn geplaatst. De intelligente camera’s detecteren onder meer samenscholingen, geweld, luid geschreeuw, glasbraak en vuurschoten. Bij een overval richten de camera’s zich automatisch op verschillende vluchtwegen van daders. Schaarbeek krijgt 70 toestellen, Sint-Joost 40 en Evere 20. De toestellen komen bovenop de 16 camera’s waarover de zone vandaag beschikt. De camera’s kosten 6 miljoen euro, te verdelen onder de drie gemeenten. Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt (FDF) voegt er nog een woordje newspeak aan toe: “Dit betekent niet minder vrijheid, maar wel meer zekerheid.” Meer lezen: Politiezone Brussel-Noord zet intelligente camera’s in (20/04/2011) De intelligente camera’s van de Zone Noord  (28/04/2011) 127 intelligente camera’s voor Zone Noord (02/05/2012)
 • 29/06/2018 – Schaarbeek verhoogt het budget voor de uitbreiding van het cameranetwerk met 180.000 euro tot een totaal van 540.000 euro. Daarmee zullen zeventien nieuwe camera’s geïnstalleerd worden waarmee veertien locaties bewaakt kunnen worden. De prioritaire sites werden bepaald op basis van de behoeften van de politiezone en de bevoegde diensten van het gemeentebestuur. Onder meer de speelpleinen vallen hieronder: het Stephensonplein, het Apolloplein en het plein in het Jeugdpark.Op het Schaarbeekse grondgebied stonden al 68 camera’s, waardoor het totaal nu op 85 bewakingscamera’s komt.
 • 28/01/2019 – Sint-Joost-ten-Node investeert in de komende legislatuur in 40 nieuwe veiligheidscamera’s. Volgens burgemeester Emir Kir (PS) wordt dat gedaan op vraag van de inwoners. In 2019 zal de administratie in samenspraak met de politiezone Brussel-Noord nagaan waar er best extra camera’s komen. Op het einde van de legislatuur zal de dichtbevolkte Brusselse gemeente 85 “hoogperformante” veiligheidscamera’s tellen. Sint-Joost telt 120 straten, met de 85 camera’s zal twee derde van het grondgebied gedekt zijn.
 • 17/07/2020 – Het gemeentebestuur van Sint-Joost zal tien extra beveiligingscamera’s aankopen voor de Noordwijk. De camera’s zorgen ervoor dat alle straten in de wijk gecontroleerd zullen worden. Het plan is om elk jaar tien bijkomende camera’s te installeren en op termijn uit te breiden naar de hele gemeente.

Politiezone Brussel Montgomery

Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe

 • 8/9/2005 – Etterbeek installeert op vier plaatsen acht nieuwe bewakingscamera’s: het kruispunt op de Jachtlaan, het Jourdanplein, de Tongerenstraat en het Forte dei Marmiplein. In totaal hangen er nu elf camera’s, waaronder het gemeentehuis.
 • September 2010 – De politiezone installeert 40 intelligente camera’s (september 2010). Dixit: “De camera’s kunnen grafitti of samenscholingen herkenen en signaliseren.”
 • 11/10/2012 – Politiezone Montgomery investeert in een nieuw netwerk van 33 ‘intelligente’ camera’s. Ze worden op palen gemonteerd, kunnen 360 graden filmen, maar kunnen ook zo ingesteld worden dat ze op vaste tijdstippen vaste plaatsen filmen. In totaal komen er 15 in Sint-Lambrechts-Woluwe, 9 in Sint-Pieters-Woluwe en 11 in Etterbeek. Kostprijs 1.126.000 euro. Dixit korpschef Jean-Marc Brabant: “We gaan die niet alleen gebruiken om de criminaliteit te bestrijden. Ze worden ook ingezet om de verkeersveiligheid te verhogen, om bij betogingen de bewegingen van de massa te kunnen volgen en om sluikstorten en andere overlastfenomenen in te dijken.” En nog dixit korpschef Jean-Marie Brabant: “We gaan enkele maanden kunnen profiteren van het afschrikkingseffect, dat weten we van andere politiezones. De criminaliteit zal dus dalen. Na verloop van tijd zal ze weer stijgen, maar we gaan ze efficiënter kunnen aanpakken.” Pardon?
 • 13/07/2015 – Politiezone Montgomery neemt een mobiele 360°-camera in gebruik. De camera is bedienbaar vanop afstand en is geïnstalleerd op een uitschuifbare arm op een aanhangwagen. Hij kan binnen enkele minuten opgesteld worden. De aanhangwagen is eigenlijk met twee camera’s uitgerust. De eerste is gemonteerd op een uitschuifbare arm en kan vanop 6 meter hoogte de openbare ruimte rondom in beeld brengen, met een blikveld van 360°. De beeldkwaliteit is identiek aan die van een vaste camera. Er moet dan wel een 3G- of 4G‐netwerk aanwezig zijn. De tweede camera filmt het onderstel van de aanhangwagen om eventuele pogingen tot beschadiging te ontmoedigen. De aanhangwagen beschikt over een accu die de camera een autonomie van 48 uur geeft. De camera-installatie kostte 95.000 euro. De zone wil de mobiele camera vooral inzetten tijdens evenementen, maar kan ook tijdelijk in bepaalde wijken opgesteld worden om straten en pleinen te observeren.
 • 27/05/2021De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe plaatst verborgen camera’s op plekken waar er vaak gesluikstort wordt. Met de camera’s wil de gemeente “onder andere sluikstorten, graffiti en ander wangedrag in de openbare ruimte een halt toe te roepen”. De camera’s worden automatisch geactiveerd bij beweging. De camera’s zijn onafhankelijk van het netwerk beveiligingscamera’s van de politie.

Opmerkelijk (en totaal absurd)

23/01/2020 – Etterbeek maakt gebruik van vier mobiele intelligente camera’s in de strijd tegen het weggooien van sigarettenpeuken op straat. Het systeem werkt met twee camera’s, waarvan er een de inbreuk in beeld brengt en de andere een ruim kader filmt. Op die manier wordt het bijvoorbeeld mogelijk om bij een persoon die een peuk uit het raam van zijn auto gooit, meteen ook de nummerplaat te filmen. Een capsule van de beelden wordt dan doorgestuurd naar een medewerker van de netheidsdienst. Die maakt vervolgens op basis van de herkende kentekenplaat een GAS-boete op die samen met de video-opnames in de mailbox van de overtreder terecht komt.

Het Rinsdelleplein is de eerste locatie waar het systeem werd opgestart. Etterbeek telt op dit moment vier slimme camera’s, maar dat aantal zal oplopen wanneer het systeem wordt uitgebreid naar de rest van de gemeente. Het systeem wordt nu drie maanden lang getest en zal na een positieve evaluatie definitief worden ingevoerd.

Politiezone Marlow

Oudergem, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde
De politiezone beschikt sedert mei 2020 over 40 bodycams en bestelt eind 2021 30 extra exemplaren

 • 09/03.2015 – Terwijl andere gemeenten steeds meer geld investeren in (slimme) camera’s, verkiezen Oudergem en Watermaal-Bosvoorde om het zonder camera’s te doen. Geen slimme camera’s, wel een slimme keuze. Extra bewakingscamera’s in Brussel: ‘Onnodig’ vs. ‘handig hulpmiddel’
 • 27/06/2020 – De politiezone Marlow heeft sinds de uitbraak van de coronacrisis toegang tot de bewakingsbeelden van de MIVB. Het gaat om een tijdelijke overeenkomst die de politiezone wil verlengen.  De eerste vraag om gebruik te mogen maken van de bewakingsbeelden in de (metro-)stations dateert al van 2012. Maar pas sinds de uitbraak van de coronacrisis en de afkondiging van de lockdown werd die vraag ook ingewilligd. Op het hoofdcommissariaat van de zone hebben inspecteurs toegang tot de beelden van verschillende haltes. Eind juni loopt de overeenkomst af, maar als het van de politiezone afhangt, wordt het akkoord voortgezet.