Dataretentierichtlijn – meer lezen

dataretentie-magazijn

Een beperkte greep uit de kritische lectuur over de dataretentierichtlijn. Meer vind je ook op onze website.

In België

In andere EU-landen

Essentieel

Axel Arnbak schreef in 2009 de scriptie Alles onder controle? (pdf) over de invoering van de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens, zoals de dataretentierichtlijn in Nederland genoemd wordt. In de scriptie reflecteert Arnbak kritisch over de verhouding tussen de bewaarplicht voor aanbieders, de bestaande bevoegdheden van opsporingsdiensten om toegang te krijgen tot telecommunicatiegegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

In Europa

In 2011 publiceerde de Europese Commissie een evaluatie van de databewaringsrichtlijn (hier in pdf). Zoals te vrezen was, werd het een ergerlijk kritiekloos werkstuk dat langs alle kanten rammelde en door critici de grond werd ingeboord. Digitale burgerrechtenbeweging EDRi publiceerde een “schaduwrapport” waarin de databewaringsrichtlijn kritisch werd doorgelicht. EDRi concludeerde dat burgers geen enkel voordeel gehaald hebben met de richtlijn, maar daarentegen wel aan privacy ingeboet hebben.

Ook de European Data Protection Supervisor (EDPS) liet zich zeer kritisch uit over het evaluatierapport van de Europese Commissie. De EDPS toonde waarom de Richtlijn de privacy van alle Europese burgers aantast en noemde het evaluatierapport gebrekkig.