Gemeenten verkopen privé-gegevens

Dit is een afgesloten dossier.
Het werd laatst bijgewerkt eind 2013.

09/09/2013 – De Standaard en Het Nieuwsblad onthullen dat verschillende gemeenten privé-gegevens doorspelen aan commerciële bedrijven, soms zelfs tegen betaling. Het gaat daarbij vooral over informatie over burgers die net een bouwvergunning verkregen hebben.

Een aantal bedrijfjes in België, waaronder het Kortrijkse Infobuild, verkoopt lijsten van verleende bouwvergunningen. Al meer dan vijftig jaar geeft Infobuild, volgens de eigen website, ‘toegang tot alle werven in het land’. Of toch tot die werven waar Infobuild weet van heeft. En daarvoor rekent het op de bereidwillige medewerking van gemeentebesturen. ‘Wij verzamelen inderdaad gegevens bij de verantwoordelijke administraties,’ zegt Inge Demets van Infobuild, ‘al gaat dat niet overal even vlot. In Limburg en Antwerpen doen meer gemeenten daar moeilijk over dan in West- of Oost-Vlaanderen.’

Sommige gemeenten weigeren principieel de gegevens door te spelen. Maar andere gemeenten, zoals Zaventem, laten de gegevens ter plaatse overpennen of bezorgen zelf maandelijks een lijst tegen betaling, zoals bijvoorbeeld Destelbergen doet.

bouwaanvraag

Reactie van de Privacycommissie

“Dit valt zeker niet onder openbaarheid van bestuur.
Gemeenten mogen geen gegevens doorspelen
die gebruikt zullen worden voor directe marketing.”

Lees meer

Gemeenten verkopen privé-gegevens

De Standaard en het Nieuwsblad onthullen vandaag dat verschillende gemeenten privé-gegevens doorspelen aan commerciële bedrijven, soms zelfs tegen betaling. Het gaat daarbij vooral over informatie over burgers die net een bouwvergunning...

Een breder probleem

Nog uit de reactie van de Privacycommissie:

“Het onverenigbaar gebruik van gegevens over bouwvergunningen is overigens slechts een voorbeeld van een breder probleem, in casu de verspreiding en de controle op het gebruik van informatie uit authentieke bronnen in gemeentelijke diensten. Niet zelden stellen personen die rechtmatig toegang hebben tot dergelijke informatie, die ook aan collega’s en andere diensten binnen de gemeente ter beschikking, ook als dat niet kan. Het is aan de gemeente om het personeel hierover te sensibiliseren en om een degelijk informatiebeheer uit te werken, inzake wat kan en wat niet kan, wat onverenigbaar is, en wat niet mag worden doorgegeven naar een andere dienst.”

“Wat altijd al was verboden, is dat nog altijd!”

Reacties van gemeenten

09/09/2013 – De gemeente Destelbergen geeft als eerste toe dat het informatie over bouwvergunningen tegen betaling heeft doorgespeeld aan bedrijven. Ze gaf aan iedereen die het wou voor 20 euro per maand een overzicht van de verleende bouwvergunningen, inclusief adresgegevens. “We zijn in de fout gegaan. We zullen het advies van de privacycommissie grondig bekijken en waar nodig het gevoerde beleid aanpassen,” aldus de gemeente.

18/09/2013 – Het stadsbestuur van Zottegem stopt met het doorspelen van privégegevens aan commerciële bedrijven. Een afschrift van bouw- en verkavelingsvergunningen was nog te verkrijgen tegen betaling. Deze regeling was unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. Maandelijks werd zo’n lijst afgeleverd aan twee firma’s. Dat zal in de toekomst dus niet meer gebeuren.

Retro 2008

Dit soort praktijken leidde in 2008 ook al eens tot discussie. Toenmalig minister van Wonen Marino Keulen onderstreepte toen dat de wet op openbaarheid van bestuur de burger inzagerecht geeft, maar nog geen afschriftrecht. Deze gemeentebesturen overtreden niet alleen de wet op de privacy, maar ook het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur. Het gaat hier duidelijk om fouten. De openbaarheid van bestuur houdt niet in dat we alles zomaar op straat gooien.” Een antwoord dat aan duidelijkheid niets te wensen overliet, maar door heel wat gemeenten blijkbaar fluitend genegeerd werd.

Het was het Radio 1 programma Peeters en Pichal dat in oktober 2008 de kat de bel aanbond. Heel wat gemeentebesturen zagen er toen ook al geen graten in om aannemers op eenvoudige aanvraag een lijst door te sturen van inwoners van wie een bouwvergunning werd goedgekeurd. Ook gebeurde het vaak dat jonge moeders ongevraagd bij hun thuiskomst post vonden met voorgedrukte gelukwensen en reclamefolders.

‘Peeters en Pichal’ nam de proef op de som en contacteerde 8 gemeentebesturen, willekeurig in Vlaanderen. Een redacteur deed zich voor als de bouwfirma Peeters en Pichal en vroeg of hij een lijst kon krijgen van de onlangs goedgekeurde bouwvergunningen. Van de 8 gecontacteerde gemeenten stemden er 4 toe. Eén gemeentebestuur bood de informatie zelfs aan tegen betaling.

Recente artikels