Agenda

“Moest er geen verzet gekomen zijn, dan waren wij nu allemaal nazi’s. Dan hadden wij nooit de vrijheid gekend die we sinds 1945 hebben gekend en die we nu vandaag stilaan heel onbewust aan het prijsgeven zijn door een aantal moderne technieken waarmee wij voortdurend in de gaten worden gehouden. Ik ben enorm bekommerd om onze privacy. Als je het verzet hebt meegemaakt, dan heb je de grootste vrees voor al de camera’s die overal hangen.”
  — uit de reeks “Kinderen van het verzet”

Bryce Newell (ed.): Police on Camera (2020)

Police body-worn cameras (BWCs) are at the cutting edge of policing. They have sparked important conversations about the proper role and extent of police in society and about balancing security, oversight,...

Shalini Kantayya: Coded Bias (2020)

"A revelatory documentary that exposes the ways that AI systems have developed algorithms that can infringe on our privacy and threaten civil rights." In de documentaire 'Coded Bias' gaat regisseur Shalini Kantayya...

Onderzoeker Paul Bernal ergert zich al een tijdje aan het niveau van het debat rond de surveillance-maatregelen van de Britse regering. Hij noemt het oppervlakkig en op verschillende vlakken misleidend. Daardoor verdoezelt het de impact die surveillance heeft op het dagelijks leven van elke burger en wordt de indruk gewekt dat dergelijke maatregelen alleen maar positieve effecten hebben. Alsof er geen negatieve impact zou zijn op onze rechten en vrijheden. Hij wil daarom het debat op een hoger niveau brengen en geeft alvast een aanzet. Perhaps the most important way in which the debate needs to be improved is to understand that surveillance does not just impact upon what is portrayed as a kind of selfish, individual privacy – privacy that it is implied does not matter for those who ‘have nothing to hide’ – but upon a wide range of what are generally described as ‘civil liberties’. It has a big impact on freedom of speech – an impact that been empirically evidenced in the last year – and upon freedom of association and assembly, both online and in the ‘real’ world. One of the main reasons for this – a reason largely missed by those who advocate for...