Recente artikels

Een klimaat van wantrouwen verziekt de samenleving

Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, schreef een opiniebijdrage voor De Standaard - mee ondertekend door een lange lijst opiniemakers - waarin ze waarschuwt dat de pandemie geen excuus...

Agenda

“Moest er geen verzet gekomen zijn, dan waren wij nu allemaal nazi’s. Dan hadden wij nooit de vrijheid gekend die we sinds 1945 hebben gekend en die we nu vandaag stilaan heel onbewust aan het prijsgeven zijn door een aantal moderne technieken waarmee wij voortdurend in de gaten worden gehouden. Ik ben enorm bekommerd om onze privacy. Als je het verzet hebt meegemaakt, dan heb je de grootste vrees voor al de camera’s die overal hangen.”
  — uit de reeks “Kinderen van het verzet”

Huib Modderkolk – Het is oorlog maar niemand die het ziet (2019)

Technologie is vandaag alomtegenwoordig, ons dagelijks leven wordt steeds digitaler. Maar weten we wel wat er allemaal achter de schermen gebeurt? In zijn boek "Het is oorlog maar niemand die het...

#hiljadekamera – een verhelderende documentaire over slimme camera’s in Belgrado

De Servische ngo SHARE heeft onlangs een korte documentaire uitgebracht over het controversiële gebruik van het massasurveillancesysteem in de Servische stad Belgrado. Verschillende digitale experts en activisten namen deel aan de...

"For every article about Facebook’s creepy stalker behaviour, thousands of other companies are breathing a collective sigh of relief that it’s Facebook and not them in the spotlight. Because while Facebook is one of the biggest players in this space, there are thousands of other companies that spy on and manipulate us for profit." Bruce Schneier haalt in een uitgebreide post scherp uit naar het 'surveillance kapitalisme'. Het gaat hem daarbij niet alleen om de grootste spelers à la Facebook of Google. Het probleem is veel breder. Hij concludeert dat 'surveillance kapitalisme' al veel te lang vrij spel gekregen heeft en dat regulering de enige oplossing is. Zeker als je weet dat de onmiddellijke toekomst er - met onder meer het gebruik van artificiële intelligentie - er nog enger uitziet dan wat we nu al meemaken. De GDPR vindt hij alvast een stap vooruit. Over de situatie in de VS is hij minder optimistisch, hoewel ook daar strengere regulering zich opdringt. "I don't see any hope of Congress passing a GDPR-like data protection law anytime soon, but it's not too far-fetched to demand laws requiring these companies to be more transparent in what they're doing. One of the responses to the Cambridge...