Tag: Kruispuntbank

Deurwaarders speelden gegevens van 26.000 automobilisten door aan Brits incassobureau

Het Belgisch deurwaarderskantoor Relias heeft de voorbije jaren mogelijk 26.000 keer de persoonsgegevens van Belgen doorgegeven aan het Britse incassobureau Euro Parking Collection plc. Een illegale praktijk die opnieuw vraagtekens plaatst...

Francken wil Fedasil toegang geven tot kruispuntbank

link-iconStaatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil in kaart brengen welke asielzoekers in ons land in een opvangcentrum verblijven en werken. Daarom wil hij nagaan of Fedasil toegang kan krijgen tot de gegevens uit de kruispuntbank sociale zekerheid. Daar is eerst een advies van de Privacycommissie voor nodig. -- Bron: De Morgen, 01/03/2016