Jeugdraden protesteren tegen GAS-boetes

In Brussel hebben de Vlaamse, Waalse en Duitstalige jeugdraden actie gevoerd aan het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet. Ze vinden dat sommige gemeenten overdrijven met de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en dat de gemeentebesturen overlast nogal willekeurig vastleggen, zodat zelfs op straat spelen daaronder kan vallen.

Ongerust

Eerder had de Vlaamse Jeugdraad al een aanpassing van de wet gevraagd, uit ongerustheid over de willekeur waarmee de GAS lokaal toegepast worden. “Het is niet duidelijk wie beslist wat overlast is, waarom bepaald gedrag gesanctioneerd wordt en welke plaats jongeren hebben in dit beleid. Steeds meer wordt normaal jongerengedrag in politiereglementen ingeschreven als overlast. De huidige wetgeving respecteert de wettelijke garanties voor kinderen en jongeren niet.”

Vandaar de vragen van de Vlaamse Jeugdraad. “Wij vragen dat minderjarigen niet langer onder de GAS-wetgeving vallen en wij willen de leeftijd optrekken naar 18 jaar. Daarnaast willen we een onafhankelijke studie over de toepassing van de GAS op lokaal en federaal niveau. Verder pleiten we ook voor een integraal jeugdbeleid met een jeugrechtssysteem dat de wettelijke garanties van kinderen en jongeren volledig respecteert.”

2 REACTIES

Reacties zijn gesloten.