Meer tegenGAS

Kritiek op de GAS-boetes kwam er vorige week uit onverwachte hoek. Luc Van den Bossche, die als toenmalig minister van Binnenlandse Zaken aan de basis van de wet lag, noemde in een interview voor StampMedia de regelgeving zoals die vandaag gehanteerd wordt “een vergissing, wellicht omwille van de vox populi en de effectiviteit”. Hij heeft het daarbij vooral over een paar beperkingen, die in 1999 nog in de oorspronkelijke wet stonden ingeschreven, maar daarna één voor één werden geschrapt. Zo werd bijvoorbeeld de GAS-ambtenaar aanklager en rechter tegelijkertijd en werd de leeftijd voor wie in aanmerking kwam voor een GAS-boete eerst naar 16 en nu zelfs naar 14 jaar verlaagd.

Terechte bedenkingen, maar jammer genoeg heeft Luc Van den Bossche -zoals te verwachten was van de “vader van de GAS-boete”- het nergens over de fundamentele bezwaren. Daarvoor moeten we verder kijken in Pidmag, het magazine van StampMedia dat integraal gewijd is aan de GAS-boetes en waarin ook het interview met de ex-minister verscheen. De jonge StampMediareporters zochten een week lang naar de zin en, naar vooral bleek, de onzin van deze sancties. Ze keerden terug met een resem pijnlijk hilarische getuigenissen en met opinies van experten die onder meer wijzen op het schenden van de scheiding der machten. Of die, zoals ex-vrederechter Jan Nolf, de GAS-boetes een uiting noemen van de drang naar steeds meer regeltjes en repressie en van de toenemende verzuring. De slinger slaat steeds verder naar rechts, richting een steeds repressiever samenleving. Tot in het absurde toe, zoals de GAS-regelgeving aantoont.
Het Pidmag van StampMedia over de GAS-boetes kan je hieronder integraal nalezen.

Protest in Mechelen

Kritiek was er vorige zondag ook in Mechelen. Daar kwamen ruim honderd mensen op de trappen van de Sint-Pieters- en Pauluskerk gezellig samen een broodje eten. Aanleiding was de GAS-boete voor een scholier wegens “het achterlaten van zwerfvuil”. Hij had wat kruimels en een stukje wortel van zijn broodje op de trappen laten vallen en werd daarvoor opgepakt, een aantal uur vastgehouden en afgedreigd met een GAS-boete. Een reactie die vanuit verschillende hoeken felle kritiek uitlokte en burgemeester Somers zelfs tot de belofte dwong om de Mechelse GAS-boetes te evalueren. Nu ja, dat laatste zou pas ergens in 2013 gebeuren, waardoor de belofte meer lijkt op “hopen dat het protest koelt zonder blazen”. Veel lijkt er de eerste tijd in Mechelen en elders niet te veranderen. Terwijl vandaag niet alleen een serieuze evaluatie, maar vooral een snelle herziening van het GAS-gedrocht aan de orde is.
Een mooie fotoreportage en verslag van het protest vind je op De Wereld Morgen.

Nog meer tegenGAS

Ook de Liga voor Mensenrechten, één van de meest uitgesproken critici van de GAS-boetes, plant een protestactie. Met de steun van heel wat organisaties uit de sociale sector trekt de Liga op 28 november naar het gemeentehuis van Elsene. Die Brusselse deelgemeente speelt een pioniersrol in het GAS-verhaal en schrijft jaarelijks naar schatting 6.000 GAS-boetes uit. Een ideale locatie om te protesteren. Afspraak woensdag 28 november om 13u30 aan het gemeentehuis van Elsene, Elsensesteenweg 168, Brussel.

De uitsmijter laten we tot slot aan filosoof, muzikant en tv-maker Jan Leyers. Tijdens een radio-interview wist hij de richting waarin het gaat met de GAS-boetes kernachtig samen te vatten. “Vlaanderen is een soort verkrampt bejaardenhuis geworden. GAS-boetes zijn het einde van de beschaving!”