Campagne Frontexit gelanceerd

Met de video “The Enemy” werd een paar weken geleden de campagne Frontexit gelanceerd.

Onder de slogan “Europa in oorlog met een denkbeeldige vijand” legt de campagne de wanpraktijken bloot van het Europese agentschap Frontex, de Europese instantie die verantwoordelijk is voor het beheer van migratie naar de EU. Frontex maakt misbruik van haar bevoegdheid om vluchtelingenstromen te reguleren aan de Europese grenzen en het nemen van buitensporige maatregelen tegen een denkbeeldige vijand. Het bouwt muren en omheiningen, organiseert gedwongen repatriëringen naar het land van herkomst en bemoeilijkt de afgifte van visa. Daarnaast staat het militaire douanecontrole toe en uitbesteding van migratiecontrole in niet-democratische landen. Frontex ondermijnt zo de rechten van migranten en vluchtelingen, in de eerste plaats hun recht op bescherming. Frontexit wil dat het Europees Parlement de activiteiten van Frontex in de toekomst gaat controleren.

frontexitFrontexit pleit voor respect voor de mensenrechten van migranten en betreurt het gebrek aan transparantie en democratische controle op de activiteiten van Frontex.