Ook ouders moeten straks GAS-boetes uitdelen

GAS-kruimelsHet wordt echt wel helemaal te zot met de GAS-boetes. In de vernieuwde GAS-wet werd een luik toegevoegd onder de verraderlijke hoofding “Ouderlijke betrokkenheid”. Dat betekent in de praktijk dat de GAS-ambtenaar van een gemeente kan beslissen om de ouders hun minderjarige dochter of zoon zelf een straf te laten opleggen in plaats van een GAS-boete te betalen. Extraatje: elke gemeente kan autonoom beslissen om het nieuwe luik ‘Ouderlijke betrokkenheid’ al dan niet oin het eigen GAS-reglement op te nemen.

Dat stelt uiteraard een driedubbel probleem, bovenop de berg problemen die er waren met de GAS-wet. Eén is dat een gemeente al dan niet beslist of ze de ouderlijke betrokkenheid opneemt, wat de verschillen in regelgeving tussen gemeenten en dus ook de rechtsonzekerheid nog groter maakt dan ze al was. Twee is dat de criteria voor de straffen niet vastgelegd zijn, wat onvermijdelijk tot willekeur leidt. Drie is dat je als ouder zo goed als verplicht wordt om je eigen kind te straffen, ook als je zelf van mening bent dat hij of zij niets mispeuterd heeft of in ieder geval niet iets waar ze een straf voor verdienen. Denk maar aan het eten van een broodje op de trappen van de kerk of het gooien van een sneeuwbal naar een voorbijrijdende auto. Als je als ouder wil vermijden dat je kind hiervoor een GAS-boete krijgt, wordt je dus verplicht om je kind een straf op te leggen. Dat klinkt inderdaad te gek voor woorden, maar als het over de GAS-boetes gaat dan is duidelijk geen idee te zot.

Reacties

Volgens kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen kan dit leiden tot vriendjespolitiek en willekeur. “Een kind mispeutert iets, ouders moeten dat kind straffen. Vraag is, wat is een goede straf voor dat kind? Iedere keer opnieuw zal die ambtenaar die afweging moeten maken. Is het een goede straf, is het geen goede straf? Wat mij betreft zet dit de deur open naar willekeur.”

Ex-vrederechter Jan Nolf, een tegenstander van de hele GAS-wetgeving, stelt het nog wat scherper. “In een jeugdparket mogen deskundigen, die jaren ervaring hebben en een gespecialiseerde opleiding hebben genoten, zelfs nog geen alternatieve straf opleggen aan minderjarigen, wat moeten die amateurs van sanctionerende ambtenaren dat dan doen? Dat is in strijd met de rechten van het kind.”

Vernietiging van de nieuwe GAS-wet

Er is overigens heel wat meer mis met de nieuwe GAS-wet dan enkel die “ouderlijke betrokkenheid”. Redenen genoeg voor de Liga voor Mensenrechten en de Kinderrechtencoalitie om vanmorgen (op Kinderrechtendag) elk een verzoekschrift tot vernietiging van de nieuwe GAS-wet in te dienen bij het Grondwettelijk Hof. Jan Nolf maakt in een opiniestuk voor Knack een grondige analyse van de verzoekschriften. Zijn conclusie: “Het einde van de speeltijd voor de GAS-wet lijkt eindelijk gefloten”. De vandaag gestarte procedures willen in ieder geval een halt toeroepen aan de wetgevende waanzin van de GAS-boetes.

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.