Belgische dataretentiewet nietig verklaard. Weerwerk tegen massale surveillance loont!

dataretentie-spinnewebHet Grondwettelijk Hof heeft vandaag de dataretentiewet nietig verklaard en eigenlijk zou dat geen verrassing mogen zijn. Een wet die indruist tegen de democratische principes, die onze rechten met de voeten treedt en die onze vrijheden aan banden legt, kan op geen enkele manier de toets van het recht doorstaan. Het Grondwettelijk Hof heeft dan ook het enige gedaan wat ze kon doen, namelijk brandhout maken van de dataretentiewet.

Lees hier meer in het persbericht van de Liga voor Mensenrechten.

Bondig samengevat: het bewaren van alle gegevens van vaste en mobiele telefonie, internettoegang, e-mail en internettelefonie van alle Belgische burgers, zonder onderscheid en voor de periode van een jaar staat niet in verhouding tot het wettelijk nagestreefde doel en overschrijdt de grens van wat evenredig is. Met deze uitspraak bevestigt het Grondwettelijk Hof wat critici al lang beweren. Deze wet deugt langs geen kanten.

Het Hof treedt hiermee in de voetsporen van het Europees Hof voor Justitie, dat vorig jaar al de Europese databewaringsrichtlijn ongrondwettelijk verklaarde, en van verschillende andere Europese lidstaten. Ook in Nederland, Roemenië, Oostenrijk, Slovenië, Tsjechië, Cyprus en Duitsland hadden rechters immers al geoordeeld dat dit soort bewaarplicht niet strookt met de grondwet.

Deze grote stap vooruit betekent jammer genoeg niet dat de strijd tegen de dataretentiewet afgerond is. De bevoegde ministers (De Croo, Geens en Tommelein) willen het arrest eerst onderzoeken, de providers kijken de kat nog uit de boom en de eerste zure reacties waren al te horen en te lezen. Maar het staat buiten kijf dat dit een heuglijke dag is voor onze democratie en onze privacy. Met dank aan de Liga voor Mensenrechten, Nurpa, de Ligue des Droits de l’Homme, datapanik.org en de vele anderen die deze overwinning mogelijk gemaakt hebben.

Deze uitspraak van het Grondwettelijk Hof sterkt ons alleen maar in de overtuiging dat weerwerk tegen massale surveillance en andere onwettelijke en ondemocratische maatregelen loont! Ook in die zin is dit een belangrijke overwinning voor privacy-activisten.

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.