Privacy First dreigt met rechtszaak wegens ANPR-wetsvoorstel

In Nederland dreigt Privacy First met een rechtszaak als het ANPR-wetsvoorstel van minister Van der Steur door de Eerste en Tweede Kamer wordt aangenomen.

anpr01Onder het wetsvoorstel zullen de kentekens van alle auto’s in Nederland gedurende vier weken in politiedatabases worden opgeslagen. “Iedere automobilist wordt hierdoor een potentiële verdachte. Dit is totaal niet noodzakelijk en volstrekt disproportioneel. Het wetsvoorstel is daarom in strijd met het recht op privacy en daarmee onrechtmatig”, zegt Vincent Böhre van Privacy First.

In het verleden werd een vergelijkbaar voorstel (met een bewaartermijn van 10 dagen) door de Tweede Kamer afgeketst wegens te controversieel. Het aangepaste wetsvoorstel doet daar nu dus nog een paar scheppen bovenop door te eisen dat kentekens 4 weken lang worden bewaard.

Volgens de huidige regels dienen de ANPR-gegevens van onschuldige burgers binnen 24 uur te worden gewist. In de optiek van de Autoriteit Persoonsgegevens dienen alle kentekens die niet verdacht zijn (zogenaamde “no-hits”) zelfs direct uit de databases te worden verwijderd. “Minister Van der Steur gaat hier dus lijnrecht tegenin door ook de kentekens van niet-verdachte burgers vier weken te willen opslaan. VVD en PvdA willen deze bewaartermijn zelfs verhogen naar 6 maanden. Een dergelijke data-hooiberg vormt bij voorbaat een flagrante schending van het recht op privacy van iedere automobilist. Eventueel rechterlijk toezicht op het gebruik hiervan doet hier niets aan af”, gaat Böhre verder.

anpr02Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zal Privacy First en een brede coalitie van maatschappelijke organisaties de Nederlandse Staat direct dagvaarden en de wet buiten werking laten stellen omdat die in strijd met het recht op privacy is. “Indien nodig zullen Privacy First en mede-eisers hiertoe doorprocederen tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg”, merkt Böhre op. Gezien de Europese en Nederlandse jurisprudentie op dit gebied acht hij de kans op een succesvolle rechtsgang in deze zaak buitengewoon hoog.

 — Privacy First: Nieuwe megazaak dreigt tegen wetsvoorstel ANPR