In Nederland moet werkgever alternatief voor biometrische prikklok bieden

In Nederland moeten werkgevers die van een biometrische prikklok gebruik maken een alternatief bieden als werknemers hun vingerafdruk niet willen afstaan. Werknemers kunnen dus niet verplicht worden door een werkgever om hun vingerafdrukken af te staan, tenzij dit vanwege veiligheidsvoorschriften noodzakelijk is. Volgens de verantwoordelijke staatssecretaris van Sociale Zaken is dat op grond van de privacywetgeving niet mogelijk. Wanneer een werknemer zijn vingerafdruk niet wil afstaan moet een werkgever een alternatief bieden. Het gaat hier immers om gebruik dat niet te maken heeft met authenticatie vanwege beveiligingsdoeleinden.  — bron: Privacynieuws.nl