De lange tenen van een Mechelse ANPR-camera

In de Sint-Gommarusstraat in de Mechelse wijk Nekkerspoel hangt een ANPR-camera die moet toezien op het sluipverkeer in de straat. Nu heeft iemand (“een onbekende”) de camera gedraaid waardoor dat alziende oog er tijdelijk werkloos bijhangt. Grappig, toch? Blijkbaar niet voor de woordvoerder van de politiezone die meteen forse taal spreekt en woorden als vandalisme en beschadiging in de mond neemt en de dader beschuldigt van het in gevaar brengen van mensenlevens. Pardon?

Over het Mechelse mobiliteitsplan spreken we ons hier niet uit. Omdat we de plaatselijke situatie niet kennen en omdat datapanik focust op privacy, surveillance en aanverwanten. Maar dat iemand een punt wil maken door een camera een draai te geven, zodat die plots een straatkast voor nutsvoorzieningen in de gaten moet houden. Kijk, dat vinden wij nu grappig. Dus wat denkt een mens dan? Politie en stadsbestuur noteren het punt, gaan de discussie verder aan en draaien ondertussen de camera terug zodat die kan doen wat die daarvoor al deed, namelijk alle passanten registreren en af en toe de stadskas spijzen.

Hold your horses, want zo gaat dat niet in Mechelen. Waren wij even vergeten dat die stad er prat op gaat een voorloper te zijn in het gebruik van camerabewaking (en meteen ook in het opdoeken van onze privacy). Dus vindt de woordvoerder van politiezone Denderland dat hij fel moet uithalen tegen de snoodaard die het aandurft een camera aan te raken. Dat het “betreurenswaardig is dat de infrastructuur wordt beschadigd” en dat de dader zelfs “een proces-verbaal wegens vandalisme of het beschadigen van het openbaar domein” riskeert. Nochtans valt uit geen enkel artikel over de zaak op te maken dat er ook maar iets werd beschadigd.

Nog volgens de politiewoordvoerder zou de verdraaier bovendien een gevaarlijke verkeerssituatie hebben gecreëerd “door mensen aan te moedigen een overtreding te begaan”. Daarin bijgesprongen door burgemeester Bart Somers die de actie “hoogst onverantwoord” noemt. “Op die manier breng je mensen in gevaar.” Wat ook al niet klopt, want – camera of geen camera – de borden en de wegmarkeringen en andere mogelijke aanduidingen voor de knip blijven toch gewoon bestaan? Camera of geen camera.

We wisten al dat ze in Mechelen fier zijn op hun camerabewaking (sommigen toch), maar dat ze er zo hartstochtelijk verliefd op zijn dat ze er zelfs de waarheid voor verdraaien? Dat wisten we nog niet. ANPR-camera’s hebben blijkbaar wel heel lange tenen.