Eva Brems (Groen!) waarschuwt voor verregaande uitwisseling van passagiersgegevens

Eva Brems (Groen!) heeft in de Kamer Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom ondervraagd over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië over het doorgeven en bewaren van gegevens van luchtvaartpassagiers. Brems vreest dat deze overeenkomst slechts een opstapje is voor een verregaande overeenkomst met de VS, en vraagt dus bijzondere waakzaamheid.

Volgens de overeenkomst zouden persoonsgerelateerde gegevens van alle luchtvaartpassagiers die tussen de EU en Australië reizen aan de Australische autoriteiten overhandigd worden, geanalyseerd worden en vervolgens gedurende 5,5 jaar bewaard worden. De gegevens zouden zelfs kunnen worden doorgegeven aan andere landen.

Eva Brems: “De overeenkomst creëert een instrument voor wat men met een eufemisme “proactieve politie” noemt: iedereen is verdacht, en wordt onderworpen aan profiling en risk assessment. Een gevaarlijke evolutie, die één van de grote principes van het strafrecht op de helling zet, met name het vermoeden van onschuld. Precies daarom werden soortgelijke afspraken met de Verenigde Staten uiteindelijk niet aanvaard.”

Minister Turtelboom bevestigde dat er momenteel aan een dergelijke overeenkomst gewerkt wordt. De tekst stond normaal geagendeerd op de bijeenkomst van de ministers van justitie en binnenlandse zaken op 9 en 10 juni, maar werd van de agenda gehaald om de lidstaten toe te laten om nog verdere opmerkingen te maken.

Eva Brems: “De grondwettelijke hoven van verschillende Europese landen en ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens stellen heel strenge beperkingen aan dataretentie mbt personen op wie geen enkele verdenking rust. Mensenrechtennormen leggen de lat voor beslissingen die gebaseerd zijn op geautomatiseerde profiling ook veel hoger dan de ontwerpovereenkomst. Ik durf te hopen dat ook België hierin een kritische houding aanneemt die het vermoeden van onschuld overeind houdt en het recht op privacy niet meer beperkt dan noodzakelijk voor de bescherming van de veiligheid.”

2011-06-01 Vraag van mevrouw Eva Brems aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de privacy van de vliegtuigpassagiers op de vluchten van en naar Australië” (nr. P0361)

Meer over PNR / Passagiersgegevens

dossier