EU tekent akkoord over uitwisseling passagiersgegevens met Australië

De Europese Raad heeft donderdagmiddag (29 september) een omstreden overeenkomst met Australië over de uitwisseling van passagiersgegevens ondertekend. Het officieel gebeuren ging gepaard met het nodige protest. Het Europees Parlement kan het in werking treden van de overeenkomst nog verhinderen. Zoniet worden passagiersgegevens in de toekomst gedurende een periode van vijf jaar en zes maanden opgeslagen.

Een activiste van NoPNR overhandigt een infoblad met de bezwaren tegen de overeenkomst aan de vertegenwoordigers

“Na deze ondertekening kan enkel het Europees Parlement als laatste instantie de controversiële overdracht van passagiersgegevens aan Australië stoppen. Leden van het Europees Parlement moeten nu laten zien dat ze de burgerrechten belangrijk vinden. Gegevensbescherming en recht op privacy mogen geen lippendienst zijn,” verklaart Alexander Sander van NoPNR.

De ondertekening van de overeenkomst ging gepaard met protest buiten het gebouw van de Raad in Brussel. Aan de vertegenwoordigers werd ook de nodige informatie overhandigd waarin de bezwaren tegen de overeenkomst werden uiteengezet.

Welke gegevens worden er uitgewisseld?

De passagiersgegevens (PNR – Passenger Name Record) worden rechtstreeks overgenomen van luchtvaartmaatschappijen tijdens het boekingsproces. PNR-gegevens omvatten niet alleen het adres, telefoonnummer, geboortedatum, de kredietkaartgegevens en de informatie die op het paspoort vermeld staat; maar ook persoonlijke informatie over de passagier, zoals speciale reisvoorkeuren en relaties met andere passagiers (tot zelfs zetel informatie). Deze gegevens zullen dus aan Australië doorgegeven worden.

De opslag van de passagiersgegevens voor vijf jaar en zes maanden en de omvang van de betrokken gegevens zijn volgens de onafhankelijke Europarlementariër Martin Ehrenhauser “een onevenredige inbreuk op de fundamentele rechten” van de burgers. Bovendien vreest Ehrenhauser dat de overeenkomst met Australië de deur wagenwijd open zet voor overeenkomsten met andere landen en onschuldige burgers steeds verder bloot stelt aan data verzameling en data profiling. Ook Alexander Sander van NoPNR vreest voor een dergelijke uitbreiding.

Hoe moet het nu verder?

De definitieve beslissing over de PNR-overeenkomst met Australië ligt nu bij het Europees Parlement. Op 4 oktober zal de Commissie voor burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) zich over de overeenkomst buigen. De stemming in die Commissie wordt verwacht tegen half oktober, zodat reeds in de volgende plenaire zitting gestemd kan worden over de uiteindelijke overeenkomst.

Alexander Sander maakt zich zorgen over deze haast en spoed. “Het debat over burgerrechten in Europa verdraagt geen overhaasting. Het vereist een nuchtere analyse van de overeenkomst voordat deze goedgekeurd kan worden. Maar ik zie nog steeds geen afdoend bewijs voor het nut van het hamsteren van al die gegevens”, aldus Sander.

Voor alle duidelijkheid …

Meer over PNR / Passagiersgegevens

Meer over PNR / Passagiersgegevens

dossier

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.