Edward Hasbrouck over Passenger Name Records in Brussel

Maandag 17 oktober komt Edward Hasbrouck naar Brussel in het kader van een avond over Passenger Name Records (PNR). Hasbrouck is een expert op het gebied van luchtvaart en privacy en meer bepaald de uitwisseling van passagiersgegevens. Hij komt op uitnodiging van NoPNR, die samen met andere organisaties campagne voert tegen die geplande uitwisseling. De avond start om 19u en gaat door bij EDRi, Rue Montoyer 39/9 in Brussel.

Passenger Name Records

[vimeo http://vimeo.com/12360032]

Passenger-Name-Records (PNR) zijn een amalgaam van gegevens die door luchtvaartmaatschappijen worden verwerkt en beheerd met betrekking tot elke passagier. Het gaat om de gegevens die je dient op te geven als je een vliegtuigbiljet bestelt. Om een idee te geven wat er op deze manier verzameld wordt: het gaat onder meer om naam, adres, telefoonnummers, emailadressen, wijze van betalen en facturatie-adres, datum van de geplande reis, reisbeschrijving voor een specifiek vliegticket, informatie m.b.t. de bagage, zetelnummer(s) in het vliegtuig, eventuele vragen voor specifieke diensten naar aanleiding van de gezondheidstoestand, leeftijd, voorkeuren m.b.t. voedsel, en nog veel meer.

Een ganse stapel persoonlijke gegevens die nu al door sommige Europese landen uitgewisseld worden met andere landen. De EU wil daarin nog een stap verder gaan en maakt momenteel werk van een Europees PNR-systeem. In een vorige post hadden we het al over het akkoord met Australië dat binnenkort ter stemming wordt voorgelegd aan het Europees Parlement. Later staan ook nog akkoorden met de VS, Canada en andere landen gepland.

Verontrustend nieuws omdat de uitwisseling van passagiersgegevens indruist tegen bijna alle Europese regels die de privacy van burgers moeten beschermen en de fundamentele rechten van Europese burgers schendt. Terwijl nergens de noodzaak en legitimiteit van het verzamelen van PNR-gegevens bewezen is, is ondertussen elke vliegtuigpassagier een verdachte (en zelfs potentiële terrorist) geworden.

Wie daarom meer wil weten over de PNR of op een of andere manier wil meewerken aan de campagne van NoPNR, kan maandag 17/10 bij EDRi in Brussel langs komen en meteen een boeiende spreker meepikken.

Meer over PNR / Passagiersgegevens

Meer over PNR / Passagiersgegevens

dossier