Van trajectcontrole naar controlestaat?

anpr05Paul De Hert:

“Er schijnt op dit moment geen einde te komen aan de lokale, Vlaamse en federale overheden die graag gebruik willen maken van ANPR. Het gaat al lang niet meer om de bestrijding van snelheidsovertredingen. ANPR wordt gevraagd en reeds gebruikt voor niet-verzekerde voertuigen, niet-gekeurde voertuigen, geseinde voertuigen of lokale databanken zoals black list (zwarte lijst van voertuigen in de politiezone) en white list (groene lijst van voertuigen die wel door een bepaald gebied mogen komen, bv. bussen in voetgangerszone), trajectcontrole en verkeersanalyse. Binnenkort ook voor het rijden zonder gordel en het peuteren in de neus?”

Professor Paul De Hert reageert in De Morgen op de hoge vlucht die ANPR-camera’s nu ook in Vlaanderen nemen en van elke automobilist stilaan een potentiële verdachte maken. Tegelijk loert het gevaar voor misbruik om de hoek en kan je je ernstig de vraag stellen of ANPR-camera’s wel democratisch verantwoord zijn.

“Slimme camera’s in handen van de politie creëren de mogelijkheid om van quasi iedereen in dit land te weten waar hij of zij is en wanneer. Het nut en de effectiviteit van deze opslag van gegevens kan in vraag gesteld worden. In de praktijk blijkt dat slechts enkele luttele procenten van de gecontroleerde personen betrapt worden. Een massa aan informatie van burgers die niets mispeuterd hebben, wordt opgeslagen. Willen we dit?

Tot dusver heeft ons rechtssysteem steeds getracht politieoptreden te koppelen aan concrete vermoedens of aanleidingen. Dat principe wordt hier dus op het spel gezet. De vrijheid van komen en gaan wordt al zo ernstig uitgehold. In de volksmond noemt men dit terecht een controlestaat. Of we deze stap willen zetten, wordt beter niet in Turnhout of aan de Westkust beslist doch wel in de Wetstraat.”

Lees de volledige bijdrage Van trajectcontrole naar controlestaat? in De Morgen.
Bekijk ook de discussie in het Eén-programma Volt Nummerplaatherkenning, zegen of vloek? waarin Paul De Hert in debat ging met de korpschef van Turnhout.
ANPR-camera’s kregen begin dit jaar nog een Big Brother Award toegekend. Lees meer hier en hier.