Koksijde heeft asielzoekers vogelvrij verklaard

asielzoekers-koksijde

In Koksijde hebben burgemeester Marc Vanden Bussche en politiechef Nicholas Paelinck de jacht op asielzoekers voor geopend verklaard. Er lijkt geen andere interpretatie mogelijk van wat er zich momenteel in de kustgemeente afspeelt. Eerst was er de burgemeester die door het lint ging toen hij te horen kreeg dat ook zijn gemeente asielzoekers zou moeten opvangen. Daarna was er het bericht over de Very Irritating Police die asielzoekers het leven zuur moest maken. Dat was in beide gevallen al op het randje van het toelaatbare. Maar wat De Morgen nu bekend maakt, gaat ver over die grens.

Burgemeester Vanden Bussche wil dat de politie dagelijks huiszoekingen kan uitvoeren op de slaapplaatsen van de asielzoekers. De agenten moeten daarbij kogelvrije vesten dragen. Hij eist ook de gsm-nummers van alle mensen die op de basis zijn ondergebracht. Er moet een logboek komen voor alle activiteiten van de vluchtelingen. Bij het minste vergrijp zou de politie iemand 12 uur lang kunnen vasthouden.

Het klinkt, zoals een betrokkene het treffend zegt, als het werk van een dolgedraaide sheriff. Of liever twee dolgedraaide sheriffs. Want als het gaat over de donkerblauwe aanpak van asielzoekers in Koksijde, dan is het vooral korpschef Paelinck die de lakens uitdeelt en consequent kiest voor de harde aanpak. Daarin geruggesteund door een burgemeester die dat deeltje van zijn bange kiezerspubliek alleen maar naar de mond wil praten. Samen slagen ze er in een klimaat te scheppen waarin asielzoekers gelijk gesteld worden met criminelen. Het is een aanpak die koren op de molen is van racisten en andere extremisten.

Alledaags, banaal fascisme

De stroom van verdachtmakingen noopte Fedasil alvast tot een opvallende reactie. Het overheidsagentschap sprak van “permanente aanvallen die de uitvoering van onze wettelijke opdracht ernstig belemmeren en waardoor zowel het agentschap als de asielzoekers doelbewust in een slecht daglicht worden gesteld.”

De scherpste reactie kwam van Bart Eeckhout in De Morgen:

De xenofobe ideeën van Vanden Bussche roepen herinneringen op aan de allerdonkerste pagina’s uit de recente Europese geschiedenis. Dat een politicus zelf die historisch zwaarwichtige referentie niet vat, diskwalificeert hem voor elke bestuurlijke verantwoordelijkheid. Neen, de totalitaire staat zal niet uitgeroepen worden aan de westkust, maar een vorm van alledaags, banaal fascisme toont hier wel zijn lelijke gelaat. Hier wordt een repressiebeleid gepropageerd dat mensen verdacht en minderwaardig maakt op basis van afkomst en etnie. Er is geen millimeter marge om deze ideeën te vergoelijken.

Bart Eeckhout heeft overschot van gelijk. Asielzoekers systematisch stigmatiseren en criminaliseren kan en mag niet getolereerd worden. Dit soort perverse ideeën en praktijken heeft geen plek in een democratie die zich nog die naam waardig wil voelen. There’s a system in their madness en het is daarom hoog tijd dat burgemeester Vanden Bussche en korpschef Paelinck duidelijk gemaakt wordt dat ze een grens overschreden hebben.

3 reacties
  1. Kees van de Water 3 jaar ago
    • Danny 3 jaar ago
    • Jean Delafonteyne 3 jaar ago