België keurt nieuwe dataretentiewet goed

Arme Philippe De Backer. De man is nog maar net beëdigd als kersvers staatssecretaris voor Privacy en hij moet al meteen zijn eerste nederlaag incasseren. Woensdag heeft de Kamer immers ingestemd met de nieuwe versie van het wetsontwerp dat telecomoperatoren verplicht de telecomgegevens van hun klanten bij te houden. PS, Ecolo-Groen en PVDA stemden tegen de tekst, terwijl sp.a zich onthield.

Het wetsontwerp verplicht telecomoperatoren opnieuw gegevens over elektronische communicatie van klanten gedurende één jaar bij te houden. Het gaat daarbij niet om de inhoud van telefoontjes of sms’jes, wel om de zogenaamde metadata: met wie we bellen en mailen, wanneer en hoe lang we dat doen, enzoverder.

Wat ons betreft een ontoelaatbaar staaltje van massale surveillance die niets bijdraagt aan onze veiligheid, integendeel. Veiligheids- en inlichtingendiensten kunnen nu al niet overweg met de massa data waarover ze beschikken en dan gooit de dataretentiewet er nog maar eens een berg data bovenop. Het is het verhaal van de naald in de hooiberg, die men denkt te vinden door er een nieuwe hooiberg bovenop te gooien. Terwijl en passant onze privacy wordt geschonden en iedereen als een verdachte behandeld wordt. Neen, de dataretentiewet blijft een onding dat nooit het daglicht had mogen zien.

Ter herinnering: de vorige versie van de wettekst was door het Grondwettelijk Hof nietig verklaard. Het wetsontwerp dat nu werd goedgekeurd, verschilt slechts weinig van de vernietigde wettekst – op wat cosmetische opsmuk na. Het valt daarom zeer te betwijfelen of deze facelift van het oude wetsontwerp stand zou houden bij een nieuwe klacht bij het Grondwettelijk Hof.

Meer over dataretentie in België

delete-my-data