Europees Hof van Justitie wraakt PNR-deal met Canada

Europa en Canada moeten opnieuw om de tafel gaan zitten en de ontwerpovereenkomst van 2014 over de uitwisseling van persoonsgegevens van vliegtuigpassagiers amenderen. Het Europees Hof van Justitie heeft immers geoordeeld dat meerdere onderdelen van de PNR-deal (passenger name records) onverenigbaar zijn met de Europese basisrechten. Europa wilde met de uitwisseling van persoonsgegevens (naam en contactgegevens, kredietkaarten en reisinformatie) meer greep krijgen op de strijd tegen terrorisme en grensoverschrijdende misdaad.

Het Europees Hof gaf zijn advies op verzoek van het Europees Parlement. Dat wilde de PNR-deal met Canada eerst toetsen aan de Europese privacyregels. Het Hof aanvaardt een inmenging in de privacy omwille van veiligheid, maar vindt de PNR-deal te verregaand en niet nauwkeurig genoeg verantwoord. Gevoelige gegevens zoals etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuiging, gezondheid en seksueel gedrag delen, kan in strijd zijn met het discriminatieverbod in de EU. — bron: Belga

Meer over PNR / Passagiersgegevens

dossier