Dataretentierichtlijn

De databewaringsrichtlijn verplicht telecomoperatoren en internetproviders om verkeers- en locatiegegevens van elke burger voor een periode van 12 maanden te bewaren.
Hieronder vind je de laatste berichten over dit thema.
Voor onze bezwaren en meer achtergronden kan je terecht in ons DOSSIER DATARETENTIERICHTLIJN.

“We moeten betalen om bespioneerd te worden”

We hebben het hier in het verleden al verschillende keren gehad over de vermaledijde dataretentierichtlijn. Die Europese richtlijn uit 2006 is ondertussen ook in België omgezet in een nationale wet. Daardoor...

Privacy in België: een utopie?

Dataretentie is een begrip dat bij de gewone burger al te vaak de schouders doet ophalen. Nochtans is het een onderwerp dat ons allen treft en waar we best niet te...

Dataretentie raakt aan de basis van onze vrijheid

De Kamer stemde op 18 juli in met de omzetting van de Europese Databewaringsrichtlijn. De Senaat deed op 19 juli hetzelfde. De nieuwe wet betekent een serieuze knauw voor het fundamentele...

Kamercommissie keurt dataretentierichtlijn goed

Dinsdag heeft de Kamercommissie Infrastructuur de dataretentierichtlijn van de Europese Unie uit 2006 goedgekeurd. Daardoor worden nu ook in België internetproviders verplicht om alle gegevens over waar, wanneer en met wie...

In 2010 won dataretentie de Big Brother Awards

De Big Brother Awards 2013 naderen stilaan de ontknoping, maar we nemen toch nog even de tijd om terug te blikken op de winnaar van de editie 2010. Dat jaar was...

Dataretentierichtlijn is een maat voor niets

Dataretentie, zoals onder meer de EU die voorstaat, resulteert niet in meer veiligheid. Dat is de conclusie van een studie die onlangs werd uitgevoerd door het Duitse Max Planck Instituut. Het...

Actiedag tegen de Europese databewaringsrichtlijn

AK-Vorrat organiseert op 14 december in verschillende Duitse steden een actiedag tegen de Europese databewaringsrichtlijn. Die dag zal het zes jaar geleden zijn dat het Europees Parlement de Data Retention Directive goedkeurde....

Databewaringsrichtlijn levert geen enkel voordeel op

De Europese Commissie is momenteel bezig met een evaluatie van de gecontesteerde databewaringsrichtlijn. Die evaluatie moet uitmaken of het verplicht bewaren van het telefoon- en internetverkeer en de locatiegegevens van 500...

Ook Tsjechië verklaart bewaarplicht ongrondwettelijk

Ook het Tsjechische Constitutionele Hof heeft nu de databewaringsrichtlijn ongrondwettig verklaard. Eerder waren rechters in Duitsland, Roemenië, Bulgarije en Cyprus tot dezelfde conclusie gekomen. Opmerkelijk: totnogtoe hebben vijf rechtbanken in Europa de...

Ontdek wat u de afgelopen 6 maanden hebt gedaan

We hebben het hier en elders al verschillende keren gehad over de dataretentierichtlijn, ook wel bewaarplicht genoemd, die bepaalt dat alle telecomoperatoren en internetproviders moeten bijhouden met wie, wanneer, hoe lang...