Internet of things

Consumentenwaakhond waarschuwt ferm voor Internet of Things

Edith Ramirez waarschuwt scherp voor de gevaren die het internet of things met zich meebrengt op het gebied van privacy en veiligheid van consumenten....

Slimme tv kan nu ook uw gesprekken afluisteren

Er waren in het verleden al een paar verontrustende berichten over de manier waarop zogenaamd "slimme" tv-toestellen met onze privacy omspringen (zoals hier of...

Waarom u beter schrik zou hebben van uw slimme tv

Een onderzoeker had de 46 pagina's tellende privacy policy van de nieuwe slimme tv's van Samsung doorgelezen en was zich doodgeschrokken. Volgens het document...

De duistere kant van het “internet of things”

Eén van de ontwikkelingen waar Apple tijdens de jaarlijkse WWDC mee uitpakte, was haar "smart home platform" HomeKit. Daarmee zou je in de toekomst...

“Voor je het weet offeren we burgerlijke vrijheden vrijwillig op het altaar van de gemakzucht.”

Columnist Bart Smout in De Volkskrant: De toekomst is aan 'the internet of things': alledaagse gebruiksvoorwerpen die met het internet zijn verbonden. Allemaal om het...

Recente artikels