Dossier privacy

Onder de titel Gluurstaat presenteert de Groene Amsterdammer een dossier over de oorverdovende stilte rond privacy.

Het individu is onwetend en kwetsbaar
Privacyschending: de stille revolutie, door Casper Thomas
Nederland loopt internationaal voorop in het schenden van privacy. Toch maken burgers zich nauwelijks zorgen, immers ‘wie niets te verbergen heeft, heeft niets te vrezen’. Maar in Duitsland grijpt de rechter wél in en in Engeland maken de Lords zich sterk voor de grondrechten. Waar blijft de weerstand tegen ‘de stille revolutie’?

Privacyschending is geen sciencefiction
Nederland en privacy, door Aukje van Roessel
Nederlanders komen niet in opstand als overheden en bedrijven het recht op respect voor het privé-leven afbreken. Het is abstract en overkomt altijd ‘de ander’. Tot dat een gewone, blanke Nederlander aan de beurt is. Dan pas schrikken we ons rot, te laat.

We gebruiken uw gegevens slechts overal voor
Duitsers en privacy, door Pim Huijnen
In Duitsland zijn de burgers allergisch voor privacyschending door de staat. Met succes halen ze hun gelijk bij het constitutionele hof.

De nationalisering van de burger
Engelsen en privacy, door Patrick van IJzendoorn
Het deert de Britten nauwelijks dat ze met miljoenen camera’s in de gaten worden gehouden. De weerstand tegen privacy komt van de Lords die zich opwerpen als verdedigers van oude vrijheden.