Meer Europese plannen voor surveillance

In een vorige blogpost hadden we het over de overeenkomst die door het Europees Parlement werd goedgekeurd om passagiersgegevens (PNR) uit te wisselen met de VS. Een controversieel verdrag dat de afgelopen jaren zwaar onder vuur lag en door verschillende rechtbanken in strijd met de Europese wetgeving werd bevonden.

Het is maar één van de voorbeelden van de duidelijke tendens binnen de Europese Unie om steeds meer persoonlijke gegevens van haar burgers te verzamelen en te analyseren en een big brother-achtige surveillance in te stellen. Zo lijkt het PNR-verdrag als model te dienen voor een nieuw voorstel om passagiersgegevens ook binnen de EU op te slaan en te analyseren. Ondanks het feit dat er voor dit soort gegevensinzameling geen enkele aanwijzing is dat ze ook effectief bijdraagt aan het voorkomen van aanslagen, wat nochtans altijd als argument wordt aangevoerd. Wat wel vast staat, is dat dergelijke maatregelen onze privacy, vrijheden en rechten steeds verder beknotten.

Gelukkig steekt ook de oppositie tegen het voorstel al de kop op. Verschillende europarlementairen hebben hun bezorgdheid uitgedrukt over een dergelijk EU PNR systeem. Het lijkt bovendien logisch dat het voorstel, net als het verdrag met de VS, in strijd zou zijn met de Europese wetgeving.

Bron: Jan Philipp Albrecht: EU plans for big brother data analysis must be nipped in the bud (EUobserver.com)

Meer over PNR / Passagiersgegevens

dossier