NSA krijgt BBA Lifetime Achievement Award

Het waren niet alleen uw smartphone en voormalig topmagistraat Yves Liégeois die gisteravond een Big Brother Award in ontvangst mochten nemen (maar jammer genoeg niet kwamen opdagen). Er was ook nog een derde prijs en die ging naar – niet echt een grote verrassing – de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Die kreeg zelfs een Lifetime Achievement Award toegekend voor haar onafgebroken inzet voor het uitbouwen van een controlestaat.

“Een speciale prijs was weggelegd voor de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. In een bewogen privacyjaar waarin Snowden menig afluisterschandaal onthulde bleef ook de NSA niet gespaard. De NSA werd “geëerd” als grootste Big Brother aller tijden, omwille van de grootschaligheid van haar spionage en controlepraktijken. Dat leverde hen een Lifetime Achievement Award op en eeuwige eerloze roem.”

Hoewel president Obama als bij toeval op dat moment in het land was, zal wel niemand verbaasd geweest zijn dat deze award niet ter plekke werd afgehaald. De award werd dan maar op gepaste wijze gefêteerd met een filmpje dat u hieronder kan bekijken.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=JR-k1mWzzkE&w=600&h=335]