Sterk afwijkend energieverbruik automatisch doorgestuurd om domiciliefraude op te sporen

link-iconDistributienetbeheerders en nutsbedrijven zullen automatisch en systematisch sterk afwijkende verbruiksgegevens van elektriciteit, gas en water doorsturen naar de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ). De KSZ kruist die data met de gegevens van uitkeringstrekkers. Als er sterk afwijkend verbruik is én de persoon heeft recht op een uitkering of kinderbijslag, dan maakt de KSZ de gegevens over aan de sociaal inspecteurs. Om te bepalen wat extreem hoog of laag energieverbruik is, wordt het gemiddeld verbruik bepaald van 16 verschillende gezinstypes. Na RVA en Famifed, stapt ook het RIZIV in het binnenkort geplande pilootproject. — Bron: Bart Tommelein, 14/4/2016

Het wetsontwerp is van de hand van Bart Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude. Wellicht was de staatssecretaris even uit het oog verloren dat ook Privacy onder zijn bevoegdheden valt.