Beweging.net gaat op camerasafari

Beweging.net organiseert in verschillende steden en gemeenten een ‘camerasafari’. Daarbij trekken deelnemers doorheen de stad om bewakingscamera’s in kaart te brengen. Het is de bedoeling de resultaten te gebruiken als een opstap naar een gesprek met het lokale beleid over de inzet van camera’s op hun grondgebied.

Het initiatief voor de camerasafari’s komt van Beweging.net, de opvolger van de christelijke werknemersbeweging ACW. Onder de noemer ‘Wie op weg is, is gezien‘ wil de organisatie leven blazen in het maatschappelijke debat over het gebruik van camera’s in de publieke ruimte. De safari’s werden uitgewerkt met de steun van professor criminologie Jelle Janssens (Ugent).

Uiteraard had het wat ons betreft wel wat kritischer gemogen, maar toch is het een mooi initiatief waar beweging.net mee op de proppen komt. Het is zeker een goed begin als je mensen bewust kan maken van het feit dat ze heel vaak gefilmd worden (veel meer dan ze vermoeden) en dat er steeds maar camera’s blijven bijkomen (zonder dat iemand daar vragen over lijkt te stellen). Beweging.net drukt in dat verband  op transparantie rond het gebruik van bewakingscamera’s.

Wie filmt ons en waarom? Wie beheert de camera’s en wie bekijkt de beelden? Welke informatie kan men linken aan beelden en waar en hoe lang wordt deze info bewaard?

Arne Aerts van Beweging.net: “Het is belangrijk dat de context duidelijk blijft, dat het duidelijk is waarvoor ze gebruikt worden en dat de burger ook op de hoogte is van deze camera’s. Wetenschappelijk onderzoek wees trouwens uit dat ze nauwelijks een preventief afschrikkend effect hebben en dat de overlast zich soms gewoon verplaatst.”

Minstens even belangrijk is ook dat beweging.net de camerasafari’s wil gebruiken als een opstap naar een gesprek met het lokale beleid over de inzet van camera’s op hun grondgebied. Hoe noodzakelijk dat is bleek nog maar eens na de camerasafari in Lommel, waar de burgemeester zelf opkeek van het aantal camera’s dat de deelnemers telden. “Ik schrok vooral van de hoeveelheid private camera’s die het openbaar domein filmen”, aldus de burgemeester. “We zullen daarrond extra moeten sensibiliseren en mensen wijzen op de wetgeving die dit verbiedt.”

Je kan dat schrijnend noemen en dat is het ook. Maar het toont aan dat ook bij beleidsmakers niet alleen een kritische blik ontbreekt, maar dat het zelfs schort aan de basiskennis over de situatie in hun gemeente. En de Lommelse burgemeester zal zeker niet de enige zijn, daar bestaat geen twijfel over. Dat beweging.net daar op een laagdrempelige manier kan op wijzen, is alvast een goeie zaak.

Wie op weg is, is gezien

UPDATES