International Data Protection Day

Datum » 28 01 2020
...

De jaarlijkse Dataprotectiedag / International Data Protection Day (oorspronkelijk de Europese Dag van de Privacy) is in 2007 in het leven geroepen door de Raad van Europa met steun van de Europese Commissie. Gekozen is voor 28 januari, de dag waarop in 1981 het Dataprotectieverdrag – Conventie 108 – opengesteld werd voor ondertekening door de Europese lidstaten.

Het doel van deze dag is om Europese burgers beter te informeren over hun rechten betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties. Ook worden bedrijven en organisaties op deze dag aangespoord de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren.

Sinds 2009 wordt deze dag ook in de Verenigde Staten gehouden en is bekend onder de naam ‘Data Privacy Day’.

» Meer info