Million Mask March Brussel 2016

Datum » 05 11 2016 (14:00 - 16:00)
Locatie » Muntplein - Muntplein Brussel

Corruptie, ongelijke verdeling van rijkdom, politieke schandalen, leugens, constant gehoorzamen, bedrog, de verkeerde mensen die in controle zijn, almaar beperken en schenden van onze vrijheden & privacy, crisissen, hoge werkloosheid, repressie, massale faillissementen, falend justitiesysteem, bewust misinformeren, kapitalisme, banken die met ons geld spelen, censuur, waarheid verbergen, meer en langer werken,miljoenensalarissen & bonussen voor hooggeplaatsten, meer en meer mensen die leven onder de armoedegrens, enzovoort

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de vele zaken die fout lopen in onze samenleving, maatschappij, in België, in de wereld… Laat je stem horen, voor jezelf, voor je geliefden, voor de mensheid.

La corruption, la distribution inégale de la richesse, des scandales politiques , les mensonges, obéir, la répression, le capitalisme qui ne fonctionne pas, les banques qui jouent avec notre argent, la censure, cacher la vérité, la pauvreté, la système de la justice qui ne fonctionne pas etc.
pour vous-même, pour vos proches et pour l’humanité.

» Meer info