Tag: surveillance

Dataschaduw

Dat we allemaal over een dataschaduw beschikken, is geen nieuws meer. Sommigen noemen het een dataspoor dat we achter ons aanslepen. Of zelfs een datalichaam, dat naast ons lichaam van vlees...

Vingerafdrukken zijn niet persoonlijk

QUESTION: Some are raising that the privacy aspects of this thing, you know, sharing of that kind of data, very personal data, among four countries is quite a scary thing. SECRETARY CHERTOFF:...

Meer goed gebruik van bewakingscamera’s

Wie ons een beetje kent, zal wel weten dat bewakingscamera's niet bepaald onze sympathie wegdragen. Hoe vlugger ze terug uit het straatbeeld en elders verdwijnen, hoe liever wat ons betreft. Toch...

Camerabewaking is een fiasco

We keren nog even terug naar een bericht van een paar weken geleden. Mick Neville, hoofdinspecteur van de politie in Londen, gaf toen toe dat dat bewakingscamera's de criminaliteit niet terugdringen....

Banksy verschalkt bewakingscamera

Graffiti-kunstenaar Banksy geeft in London een commentaar op onze samenleving. Grappig detail: de plek waar hij aan het werk was, wordt bewaakt door een bewakingscamera.

Privacycommissie wil biometrie beteugelen

De Privacycommissie heeft eindelijk ook in België het gebruik van biometrie aan de kaak gesteld. In een advies stelt ze dat bedrijven, sportclubs, scholen, enzoverder niet te pas en te onpas...

De grenzen van Europa

Mo* magazine heeft het in haar nummer van april 2008 over de manier waarop Europa haar buitengrenzen controleert. Tine Danckaers analyseert de meest recente ontwikkelingen, waarbij Frontex een vooraanstaande rol speelt....

Winnaars Big Brother Awards Frankrijk bekend

De winnaars van de Big Brother Awards 2007 in Frankrijk zijn bekend. Hieronder leest u kort wie gewonnen heeft. Wie een uitgebreider verslag wil, kan terecht op de website van de...

Big Brother Awards 2007

De Big Brother Awards moet zowat de enige prijsuitreiking zijn die blij zou zijn als er geen prijzen meer uit te reiken zijn. Helaas is dat ook dit jaar nog niet...

Zorg over privacy?

Een paar maanden geleden maakte Netkwesties een balans op van de zorg over privacy. Heel bemoedigend klinkt het allemaal niet, getuige alleen al de titel van het artikel: Kleine kring van...

Recente berichten