Veiligheidsdiensten krijgen toegang tot PNR – passagiersgegevens

link-iconDe tijdelijke antiterreurcommissie in de Kamer heeft groen licht gegeven aan het wetsontwerp dat de veiligheidsdiensten toegang geeft tot de passagierslijsten van al het internationale vlieg-, boot-, trein- en busverkeer. De zogenaamde PNR-regels maken deel uit van de maatregelen die de regering aankondigde in de strijd tegen terreur. Het wetsontwerp is de omzetting naar Belgische wetgeving van de Europese richtlijn rond de ‘Passenger Name Records’. De Belgische tekst gaat echter verder dan de Europese PNR-richtlijn, die enkel focust op het vliegverkeer. Het wetsontwerp van bevoegd minister Jan Jambon (N-VA) neemt meteen ook reizen per bus, trein en boot in de regels op. De kaderwet moet wel nog via uitvoeringsbesluiten concreet ingevuld worden. Concreet voorziet de kaderwet dat vervoerders en reisoperatoren passagiersgegevens zullen moeten opslaan in een databank van Binnenlandse Zaken. Politie- en veiligheidsdiensten, de douane of de Dienst Vreemdelingenzaken kunnen die gegevens dan inkijken.

Stemming in de Commissie

no-pnrPS en cdH hadden nog amendementen ingediend om het wetsontwerp – in lijn met de Europese PNR-richtlijn – alsnog tot de luchtvaart te beperken en om de voorziene opslagtermijnen terug te brengen van vijf naar één jaar. De amendementen werden weggestemd. Sp.a en Ecolo hadden nog vraagtekens geplaatst bij de verregaande toegevingen op vlak van privacy voor deze “symbooltekst”, die volgens hen slechts een beperkt effect zal hebben op het terrein. Bij de finale stemming onthield sp.a zich. CdH stemde samen met meerderheidspartijen N-VA, MR, CD&V en Open Vld voor de tekst, PS en Ecolo-Groen stemden tegen. De tekst moet nu enkel nog groen licht krijgen van de plenaire Kamer.

Meer over PNR / Passagiersgegevens

dossier