Bibliotheek

Alle boeken

Neoconopticon

In 2006 publiceerde Statewatch met "Arming Big Brother" een eerste rapport over het "European Security Research Program". ESRP is een onderzoeksprogramma van de EU...

Nieuw nummer “Surveillance & Society” online

Online tijdschrift Surveillance & Society heeft haar eerste nummer van 2009 online. Thema is "Health, Medicine and Surveillance". Een greep uit de artikels die je...

Engelstalige surveillance lectuur: de oogst van 2008

Een kleine greep uit de engelstalige boeken die in de loop van 2008 verschenen zijn rond privacy en surveillance.

Big Brother Awards: het boek

Half oktober verschijnt bij de Franse uitgeverij Zones het eerste boek van de Big Brother Awards. Daarin onder meer een uitgebreide voorstelling van de...

Van Privacyparadijs tot Controlestaat?

Dit rapport geeft een overzicht van de huidige en voor de komende jaren te verwachten veiligheidsmaatregelen, inclusief het cumulatieve effect daarvan op de privacy...

Engelstalige surveillance lectuur

Een kleine greep uit de engelstalige boeken rond privacy en surveillance.

De Chinese bewakingsstaat verknalde zijn eerste test

China benutte de coronapandemie om zijn digitale surveillancemiddelen op grote schaal toe te passen. Maar dat leidde juist tot meer controleverlies over de burger. ‘De situatie is erg ontvlambaar’, merkt Giselle...

Camera’s zijn geen opvoeders

De opmars van veiligheidstechnologie baart Dieter Burssens, Stefaan Pleysier en Cis Dewaele zorgen. Wie echt op preventie wil inzetten, moet de oorzaken van criminaliteit in de samenleving aanpakken. Het zijn hoogdagen voor...

Recente artikels